Podziel się:

- Cyfryzacja przynosi pracownikom wiele korzyści i korzyści, takich jak większa elastyczność czy mniejsza liczba dojazdów do pracy. Istnieją jednak również pułapki. Rośnie presja, aby być zawsze osiągalnym i zawsze dostępnym. Godziny pracy są wydłużane i niekoniecznie sprawiedliwie wynagradzane. Zatarły się granice między pracą a życiem prywatnym. Koszt ludzki jest wysoki: od niepłatnych nadgodzin po wyczerpanie i wypalenie.

- Pandemia Covid-19 zasadniczo zmieniła sposób, w jaki pracujemy, dlatego też musimy zaktualizować nasze przepisy, aby dostosować je do nowej rzeczywistości. W czasie lockdownu co trzeci pracownik zaczął pracować w domu. Telepraca z pewnością uratowała życie niezliczonym ludziom, ale po wielu miesiącach telepracy wielu pracowników cierpi obecnie z powodu jej negatywnych skutków ubocznych, takich jak izolacja, zmęczenie, depresja, wypalenie, choroby mięśni lub oczu. Badania pokazują, że osoby, które regularnie pracują w domu, dwukrotnie częściej pracują dłużej niż maksymalne 48 godzin tygodniowo, jak określono to w unijnym prawie. Praca z domu sprawia, że ​​odłączenie się stało się szczególnie trudne.

- Chcemy mieć pewność, że narzędzia cyfrowe będą wykorzystywane jako środek przynoszący korzyści pracodawcom i pracownikom, a ich negatywne skutki zostaną złagodzone. Po pracy lub na wakacjach pracownicy muszą mieć możliwość odłączenia się od telefonu lub poczty elektronicznej bez obawy o negatywne konsekwencje. Prawo do odłączenia się jest niezbędne dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Dlatego też wzywamy Komisję, aby zaproponowała unijne prawo do odłączenia się od pracy dla wszystkich europejskich pracowników.

Read more here on Social Rights

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy EFS+ z gwarancją dla dzieci musi być kamieniem węgielnym odbudowy społecznej w Europie - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Trzeba skończyć ze współczesnym niewolnictwem! Grupa S&D prowadzi ofensywę przeciwko nielegalnym i nieetycznym praktykom pracowniczym Amazona
Komunikat prasowy
Nowe możliwości legalnej migracji zarobkowej mogą pomóc w walce z wyzyskiem i nieuczciwymi praktykami w zakresie zatrudnienia