Podziel się:

Postęp technologiczny i potrzeba zmniejszenia emisji C02 w celu odwrócenia tendencji globalnego ocieplenia, spowodowały głęboką transformację w sektorze transportu. Socjaliści i Demokraci zobowiązują się do uczynienia z tej transformacji szansy zarówno dla obywateli, jak i dla przemysłu.

 

Dziś Parlament Europejski debatuje, a jutro zagłosuje nad sprawozdaniem przygotowanym przez eurodeputowanego S&D, Istvána Ujhelyiego w sprawie programu działań dotyczącego przyszłości mobilności w UE. Jego celem jest przyjrzenie się szybkim zmianom w sektorze transportu - w tym gospodarce współpracy, automatyzacji i cyfryzacji - w celu rozpoczęcia opracowywania najbardziej skutecznych polityk.

 

István Ujhelyi powiedział:

 

- Istnieje wiele ważnych, nowych przepisów UE, dotyczących różnych aspektów sektora transportu, ale wciąż potrzebujemy prawdziwie europejskich ram, które uwzględnią nowe technologie i badania. Musimy również zapewnić skoordynowane działania państw członkowskich; w interesie wszystkich leży wykorzystywanie innowacji w celu zwiększenia naszej konkurencyjności, zamiast stagnacji z racji obaw przed zmianami.

 

- Przemysł motoryzacyjny stanowi siłę napędową europejskiej gospodarki, odpowiadając za prawie 7% PKB UE i zapewniając zatrudnienie 12,2 mln ludzi. Na tym nowym rynku pracy musimy zapewnić Europejczykom niezbędne umiejętności zarówno jako użytkownikom, jak i profesjonalistom. Branża ta odgrywa kluczową rolę na Węgrzech, gdzie zapewnia prawie 10% PKB i zatrudnia 170 000 pracowników.

 

Rzecznik Grupy S&D ds. transportu, eurodeputowany Ismail Ertug powiedział:

 

- Sektor transportu UE musi pilnie dostosować się do nowych realiów, takich jak pojazdy autonomiczne oraz alternatywne paliwa i układy napędowe. Jako decydenci chcemy zajmować się kwestiami prawnymi, proceduralnymi i dotyczącymi bezpieczeństwa, ale także wyzwaniami związanymi z infrastrukturą, wynikającymi z autonomicznej jazdy i czystych ekologicznie, alternatywnych pojazdów.

 

- Debata z udziałem decydentów i interesariuszy na temat przyszłości mobilności ma kluczowe znaczenie w wielu obszarach, związanych z przyszłymi paliwami i mechanizmami napędowymi, zmianami mobilności w miastach oraz wyzwaniami dla innych rodzajów transportu. Musimy zająć się różnorodnymi kwestiami, od bezpieczeństwa ruchu drogowego, odpowiedzialności i ochrony danych po infrastrukturę i akceptację autonomicznej jazdy w społeczeństwie.

 

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
UJHELYI István

UJHELYI István

Członek
Węgry

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pakiet dotyczący mobilności stał się wreszcie rzeczywistością. Ustanawia on bardziej humanitarny, sprawiedliwy i bezpieczny sektor transportu

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Prawa pasażerów muszą mieć pierwszeństwo przed interesami przemysłu w ramach roszczeń zbiorowych

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Potrzebujemy pełnego poparcia ze strony UE w zakresie wsparcia i rozwoju sektora turystyki i transportu