Nasza praca w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

Nasi europosłowie są silnie zaangażowani w walkę z wszelkimi formami dyskryminacji. Naszym głównym celem jest ochrona praw podstawowych. Chcemy zniwelować różnicę wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn oraz wyeliminować zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, które to zjawiska wpływają negatywnie na życie codzienne kobiet w całej Europie. Innym naszym ważnym celem, poza tymi wymienionymi poniżej, jest eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet.

Nasze priorytety

 • Ukończenie prac nad dyrektywą w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym przed końcem kadencji, aby ulepszyć prawa w zakresie urlopu macierzyńskiego, jak też zagwarantować prawo do urlopu ojcowskiego, co umożliwi ojcom spędzanie czasu z dziećmi i partnerkami.
 • Przeprowadzenie przeglądu dyrektywy w sprawie równego traktowania z 2006 r., aby wprowadzić efektywne sankcje, które pomogą promować równe traktowanie obu płci i równe płace.
 • Przyjęcie spójnego ustawodawstwa w celu propagowania równego podziału obowiązków między kobietami i mężczyznami. Istnieje potrzeba wdrożenia środków w nieformalnych systemach opieki oraz uznania niewidocznej i nisko opłacanej pracy kobiet w tym obszarze.
 • Wzmocnienie pozaprawnych środków promujących innowacyjne rozwiązania w zakresie czasu pracy w szerokim tego słowa znaczeniu, aby pogodzić życie rodzinne i zawodowe obywateli.
 • Dokonywanie inwestycji strategicznych i publicznych mających na celu zapewnienie lepszej jakości i tańszej opieki nad dziećmi.
 • Skłonienie UE do ratyfikowania konwencji stambulskiej, dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet.
 • Promowanie roli kobiet w branży ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz ról przywódczych dla nich w gospodarce cyfrowej.
 • Konsolidowanie i poszerzanie praw w zakresie zdrowia seksualnego i praw reprodukcyjnych kobiet i dziewcząt.
 • Wprowadzanie sprawiedliwego opodatkowania.
 • Zapewnianie, że zagadnienie równouprawnienia płci i perspektywa praw kobiet obecne są we wszystkich strategiach politycznych.
 • Zwracanie uwagi na nowe formy napastowania towarzyszące nowym technologiom oraz znajdowanie wspólnych definicji i wskaźników płciowych w celu oceny stanu praw kobiet.

Zaangażowani europosłowie

REGNER Evelyn

REGNER Evelyn

Przewodniczący / Przewodnicząca
Austria
BIEDROŃ Robert

BIEDROŃ Robert

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Polska
NOICHL Maria

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy
FRITZON Heléne

FRITZON Heléne

Członek
Szwecja
GALVEZ MUÑOZ Lina

GALVEZ MUÑOZ Lina

Członek
Hiszpania
BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

Członek
Litwa
PICIERNO Pina

PICIERNO Pina

Członek
Włochy
PLUMB Rovana

PLUMB Rovana

Zastępca
Rumunia
FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ Monika

Zastępca
Słowacja
KALJURAND Marina

KALJURAND Marina

Zastępca
Estonia

Zobacz nasze najnowsze działania

Wydarzenie

FEPS WEBINAR - Call to Europe IX: Action for climate justice & gender equality

Plik audiowizualny

Women must be at the heart of our COVID-19 financial response.

Plik audiowizualny

Women on the Covid-19 frontline

Position papers

Position paper

S&D GROUP POSITION PAPER FOR A RENEWED AFRICA-EU PARTNERSHIP

Position paper

S&D position paper on migration & asylum

Position paper

Stanowisko grupy S&D w sprawie praw osób LGBTI

Position paper

Progressive European Social Policy: Returning the focus to the people

Position paper

Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Position paper

Sustainable development agenda post-2015

Position paper

Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały

Position paper

The rise of right wing extremism and populism in Europe

Related documents

Related document

S&D Group's position paper : Towards a Digital Union - Our Progressive Vision

Related document

Odblokujmy „dyrektywę o urlopie macierzyńskim”! Albo dlaczego ten tekst nie jest przestarzały

Related document

Każdy z nas – mobilizacja na rzecz praw aborcyjnych

Related document

Putting an end to long hours at work

Related document

Position paper on the rise of right wing extremism and populism in Europe

Related document

Europe back to work. A 10-point plan for change

Related document

Free movement must be more fair, not less free: our alternative, progressive vision

Related document

10 demands to fight social dumping and protect all workers