SCHUSTER Joachim
SCHUSTER Joachim
Członek
Born on 28/10/1962 , Rastatt

Obowiązki

  • Parlamencie Europejskim , Członek
  • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim , Członek

Komisje

  • Komisja Gospodarcza i Monetarna , Członek
  • Komisja Handlu Międzynarodowego , Zastępca
  • Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony , Zastępca
  • Podkomisja do Spraw Podatkowych , Zastępca

Delegacje

  • Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki , Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
  • Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja , Zastępca

Członkowie delegacji krajowej

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy
KAMMEREVERT Petra

KAMMEREVERT Petra

Koordynator
Niemcy
KREHL Constanze Angela

KREHL Constanze Angela

Koordynator
Niemcy
NOICHL Maria

NOICHL Maria

Koordynator
Niemcy
SIPPEL Birgit

SIPPEL Birgit

Koordynator
Niemcy
WÖLKEN Tiemo

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy
BARLEY Katarina

BARLEY Katarina

Członek
Niemcy
BISCHOFF Gabriele

BISCHOFF Gabriele

Członek
Niemcy
BURKHARDT Delara

BURKHARDT Delara

Członek
Niemcy