Podziel się:

Dziś po południu Komisja Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego będzie głosować nad sprawozdaniem, którego współsprawozdawcami są eurodeputowana S&D, Agnes Jongerius i eurodeputowany Dennis Radtke: „Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji”; określono w nim ambicje Parlamentu dotyczące europejskiej agendy socjalnej. Socjaliści i Demokraci ciężko pracowali nad tym, aby najpierw ustanowić, a następnie wdrożyć europejski filar praw socjalnych, którego cele pragną obecnie uczynić wiążącymi dla państw członkowskich.

Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i autorka parlamentarnego sprawozdania w sprawie silnej Europy socjalnej, powiedziała:

- Obietnica Europy brzmiała następująco: Jeśli będziesz ciężko pracować, będziesz miał dobre życie. I stało się to prawdą. Przez wiele dziesięcioleci miliony ludzi żyły w pokoju i dobrobycie, uczyły się i ciężko pracowały, a następnie były w stanie zarobić godziwą pensję, stać ich było na mieszkanie i wychowanie dzieci. Dziś obietnica Europy została złamana. Obecnie pandemia Covid-19 grozi wybuchem kryzysu społecznego, ludzie tracą środki do życia, pracownicy zmagają się z bardziej niepewnymi warunkami pracy i rosnącymi nierównościami, a rodziny popadają w ubóstwo. Musimy przyspieszyć zieloną transformację i być przygotowani na cyfryzację. Jestem głęboko przekonana, że można to zrobić tylko w sprawiedliwy sposób, opierając się na inwestycjach społecznych w ludzi.

- Dziś nadszedł czas, aby przywrócić tę obietnicę Europy. W ramach naszego programu dotyczącego praw socjalnych chcemy zbudować tamę, aby chronić ludzi przed falami sztormu, które wywołały te trzęsienia ziemi. Chcemy, aby rządy krajowe zobowiązały się do realizacji konkretnych celów socjalnych, takich jak zmniejszenie o połowę bezrobocia wśród młodzieży, zapewnienie równego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet lub zagwarantowanie wszystkim dostępu do mieszkań po przystępnych cenach. Każdy z nas musi być w stanie utrzymać się z pracy. Dlatego też walczymy o godne płace minimalne i zapewnienie tych samych praw pracownikom w gospodarce cyfrowej.

- Od wielu lat UE i rządy koncentrują się na polityce gospodarczej, stawiając swobody rynku wewnętrznego ponad prawami pracowników. Od dawna trzeba było posłuchać apeli związków zawodowych i ruchu robotniczego o zrównanie wreszcie celów socjalnych z celami gospodarczymi. Apelujemy o przyjęcie Agendy z Porto, aby określić wiążące cele dla państw członkowskich w celu zmniejszenia nierówności występujących w naszych społeczeństwach. Europa musi stać się siłą chroniącą pracowników, aby ponownie spełnić swoją obietnicę.

Uwaga dla wydawcy:

Głosowanie nad sprawozdaniem „Silna Europa socjalna na rzecz sprawiedliwej transformacji” odbędzie się dziś w Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego o godz. 16.45. W następnym kroku zostanie ono przyjęte na sesji plenarnej.

Europejski filar praw socjalnych został zatwierdzony wspólnie w listopadzie 2017 roku przez Radę, Komisję i Parlament. Od tego czasu wyzwanie polegało na tym, w jaki konkretnie sposób należy wdrożyć i zagwarantować przestrzeganie jego 20 zasad. Komisja zobowiązała się, że przedłoży w tej sprawie plan działania na początku 2021 roku. Socjaliści i Demokraci dążą do tego, by na szczycie w Porto w maju 2021 roku przyjęte zostały namacalne, wiążące i wykonalne prawa socjalne.

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Agenda z Porto: Zapewnienie praw socjalnych, aby polepszyć życie ludzi

Komunikat prasowy

Parlament Europejski i Rada UE osiągnęły porozumienie w sprawie silniejszego, bardziej odpornego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Komunikat prasowy

Dobra wiadomość na zakończenie trudnego roku - mówi Iratxe García o konkluzjach Rady Europejskiej