Podziel się:

Porozumienie w sprawie pakietu dotyczącego mobilności wchodzi obecnie w życie. W dzisiejszym głosowaniu Parlament Europejski dał zielone światło dla długo oczekiwanej reformy sektora, która utoruje drogę dla bardziej humanitarnego sektora transportu. Pakiet, przyjęty dziś zdecydowaną większością głosów, wprowadzi bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące dumpingu socjalnego, wraz z odpowiednimi wynagrodzeniami i warunkami dla kierowców, lepszą ochroną bezpieczeństwa drogowego dzięki wprowadzeniu inteligentnych tachografów, a równocześnie utrzymaniem dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego w UE.

Wiceprzewodniczący Grupy S&D i rzecznik ds. transportu, Ismail Ertug powiedział:

- Teraz możemy powiedzieć głośno i wyraźnie: Nasze europejskie drogi będą mniej niebezpieczne; europejscy kierowcy będą traktowani sprawiedliwie i nie będą już dłużej wykorzystywani. Ostatecznie obowiązywać będzie zasada „równych wynagrodzeń za tę samą pracę w tym samym miejscu”. Skończy się czas, w którym koszty transportu spadają w jeszcze większym stopniu na barki kierowców oraz małych i średnich firm. Porozumienie w sprawie pakietu dotyczącego mobilności stanowi istotny krok naprzód w kierunku bardziej humanitarnego sektora transportu. Nasza walka z dumpingiem socjalnym o sprawiedliwe wynagrodzenie i bezpieczeństwo na drodze trwa nadal.

Koordynator Grupy S&D ds. transportu, Johan Danielsson, powiedział:

- Dzisiaj, po wielu latach ciężkiej pracy, wprowadziliśmy w życie ostateczną decyzję, aby pozbyć się niesprawiedliwych firm transportowych, które wykorzystują pracowników w sektorze transportu drogowego w ramach swojego modelu biznesowego. Dzisiejsze głosowanie obejmuje nie tylko lepsze przepisy, które zapewnią kierowcom prawidłowe wynagrodzenie i warunki, na jakie zasługują, ale również narzędzia kontroli i wdrażania. Pakiet ten jest wielkim zwycięstwem dla pracowników transportu w całej UE.

Vera Tax, negocjatorka Grupy S&D ds. czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku, powiedziała:

- Dzięki pakietowi dotyczącemu mobilności poprawiamy warunki pracy naszych kluczowych pracowników w sektorze transportu drogowego. Nowe przepisy kładą kres wykorzystywaniu kierowców i zapewniają właściwy czas odpoczynku, który będzie można spędzić w domu z rodziną. Jesteśmy dumni z tego, że dzięki temu pakietowi poprawiamy także bezpieczeństwo drogowe w Europie.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
DANIELSSON Johan

DANIELSSON Johan

Koordynator
Szwecja
TAX Vera

TAX Vera

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Mówimy stop sezonowym zmianom czasu! Państwa członkowskie muszą przestrzegać woli obywateli UE

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera wniosek w sprawie europejskich cyfrowych zielonych certyfikatów, ale należy zagwarantować ochronę danych, zdrowie publiczne i swobodny przepływ osób

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Będziemy walczyć o zrównoważoną, odpowiedzialną i zieloną przyszłość baterii; nowe rozporządzenie wyznacza pozytywną drogę rozwoju dla Europy