Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim oraz Partia Europejskich Socjalistów przyjęli wspólnie z zadowoleniem dzisiejszy wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady w sprawie ustanowienia gwarancji dla dzieci, z inicjatywy komisarza Nicolasa Schmita. W 2014 roku socjalistyczna rodzina przedstawiła swoją inicjatywę dotyczącą gwarancji dla dzieci w celu zwalczania ubóstwa dzieci w całej Europie. Od tego czasu przewodzi ona kampanii, mającej na celu zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego odżywiania, a także bezpłatnej edukacji wysokiej jakości, opieki nad dziećmi i opieki zdrowotnej dla wszystkich dzieci.

Eurodeputowana Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Co piąte dziecko w Europie żyje dzisiaj w biedzie. Co piąte dziecko kładzie się spać z pustym żołądkiem, nie ma dachu nad głową albo jego rodziców nie stać na opłacenie mu przedszkola, przyborów szkolnych czy niezbędnych lekarstw. Ponieważ pandemia mocno uderzyła w przedsiębiorstwa i miejsca pracy, coraz więcej rodziców ma trudności z zapewnieniem jedzenia na stole oraz nauczania swoich dzieci w domu.

- Pierwszym i kluczowym krokiem na drodze do wyeliminowania ubóstwa dzieci jest gwarancja dla dzieci, która wkrótce powinna zostać uzupełniona kompleksową strategią walki z ubóstwem oraz dyrektywą w sprawie sprawiedliwych płac minimalnych. Od teraz gwarancja dla dzieci zapewni godziwe warunki mieszkaniowe i odpowiednie odżywianie, a także bezpłatną, wysokiej jakości edukację, opiekę nad dziećmi i opiekę zdrowotną dla wszystkich potrzebujących dzieci. W ciągu sześciu miesięcy rządy UE będą musiały przedłożyć krajowe plany działania, w których szczegółowo opiszą, w jaki sposób pragną osiągnąć te cele. Po tym, jak udało nam się już uzyskać fundusze na europejską gwarancję dla dzieci w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ten krok w końcu sprawi, że gwarancja dla dzieci stanie się rzeczywistością w całej Europie. Będziemy wywierać presję na państwa członkowskie, aby zagwarantować, że wywiążą się ze wszystkich swoich zobowiązań. Możemy teraz położyć kres ubóstwu dzieci w całej Europie, więc zróbmy to.

Sergej Staniszew, przewodniczący PES i eurodeputowany S&D, powiedział:

- Ubóstwo dzieci nie tylko przyczynia się do niezliczonych indywidualnych tragedii, ale także wyrządza długotrwałe szkody dla naszego społeczeństwa. Deprywacja w dzieciństwie zwiększa prawdopodobieństwo doświadczania ubóstwa w późniejszym życiu. Celem naszej inicjatywy dotyczącej gwarancji dla dzieci jest przerwanie tego błędnego koła. Gwarancja dla dzieci to narzędzie służące ochronie praw dzieci i zwalczaniu rosnących nierówności, które grożą rozpadem naszych społeczeństw. Jako część planu działań społecznych, przedstawionego przez socjalistycznego komisarza ds. zatrudnienia i praw socjalnych, Nicolasa Schmita, gwarancja dla dzieci stanowi polityczny kamień milowy w budowie bardziej integracyjnego i odpornego społeczeństwa dla wszystkich. Pomoże ona osiągnąć cel, jakim jest zmniejszenie o 5 milionów liczby dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do 2030 roku.

- Niniejszy wniosek przyniesie konkretne rezultaty poprzez skierowanie funduszy europejskich i funduszy z państw członkowskich na rzecz dzieci w ramach krajowych planów działania. Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w nasze dzieci.

Grupa Socjalistów i Demokratów (S&D): Rzeczniczka ds. prasy i komunikacji
Silvia Dorit PELZ
Tel.: +32 478 750 712
silvia.pelz@ep.europa.eu

Partia Europejskich Socjalistów (PES): Rzecznik ds. prasy i komunikacji
Robin MURPHY
Tel.: +32 491 86 97 48
robin.murphy@pes.eu

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
STANISHEV Sergei
STANISHEV Sergei
Członek
Bułgaria

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia
PELZ Silvia
Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Nowy EFS+ z gwarancją dla dzieci musi być kamieniem węgielnym odbudowy społecznej w Europie - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Trzeba skończyć ze współczesnym niewolnictwem! Grupa S&D prowadzi ofensywę przeciwko nielegalnym i nieetycznym praktykom pracowniczym Amazona
Komunikat prasowy
Nowe możliwości legalnej migracji zarobkowej mogą pomóc w walce z wyzyskiem i nieuczciwymi praktykami w zakresie zatrudnienia