Podziel się:

W dniu dzisiejszym Parlament Europejski ma przyjąć sprawozdanie, w którym zaproponuje wprowadzenie konkretnych polityk, mających na celu rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego. Grupa Socjalistów i Demokratów przewodziła dążeniu do uznania dostępu do godnych i przystępnych cenowo mieszkań za prawo człowieka, które musi być zagwarantowane dla wszystkich Europejczyków.

Estrella Durá Ferrandis, eurodeputowana S&D odpowiedzialna za mieszkalnictwo socjalne, powiedziała:

- 80 milionom Europejczyków brakuje przystępnych cenowo mieszkań. Każdego dnia rośnie liczba osób, które mają wielkie trudności z opłaceniem czynszu lub rachunków za energię potrzebną do ogrzewania swoich mieszkań. Coraz częściej grupy o średnich dochodach są dotknięte kryzysem mieszkaniowym, który uległ znacznemu pogorszeniu podczas kryzysu, związanego z pandemią Covid-19.

- Mieszkanie jest prawem człowieka i wszyscy Europejczycy muszą mieć dostęp do godnych i przystępnych cenowo mieszkań. Aby rozwiązać kryzys mieszkaniowy, wzywamy do przyjęcia zintegrowanej strategii UE w celu stworzenia korzystnych ram dla krajowych, regionalnych i lokalnych władz. Aby zagwarantować mieszkania dla wszystkich, proponujemy szereg postępowych polityk, takich jak środki w zakresie kontroli cen wynajmu, wykluczenie wydatków socjalnych z polityki fiskalnej, zasady dotyczące usług hotelarskich w celu unikania „turystyfikacji”, ponowna ocena wskaźnika przeciążenia wydatkami mieszkaniowymi, uwzględnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do mieszkań socjalnych oraz wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

- Grupa S&D domaga się, aby przystępność cenowa mieszkań została uwzględniona w europejskim semestrze i aby krajowe plany na rzecz mieszkań w przystępnej cenie zostały włączone do krajowych programów reform. Każdy zasługuje na miejsce, które można nazwać domem.

Eurodeputowana Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia i praw socjalnych powiedziała:

- Szalejący kryzys mieszkaniowy jest również przykładem zawodności rynku. Mieszkania stały się przedmiotem spekulacji. Jednocześnie „efekt Airbnb” przyspiesza spiralę cen wynajmu i gentryfikacji do poziomu, na którym lokalni mieszkańcy nie mogą już znaleźć i nie mogą sobie pozwolić na mieszkanie. Musimy zapewnić dobrze regulowany rynek, który będzie w stanie zagwarantować wszystkim przystępne cenowo mieszkania. Uważamy, że polityka w zakresie mieszkalnictwa publicznego powinna być wyłączona z zasad konkurencji i pomocy państwa, dlatego też należy umożliwić rządom UE kształtowanie swojej własnej polityki mieszkaniowej.

- Rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego stanie się sprawdzianem dla solidarności i spójności naszego społeczeństwa. Niepozostawianie nikogo z tyłu oznacza w szczególności zapewnienie wszystkim dachu nad głową.

Uwaga dla wydawcy:

W przyszłym tygodniu europejscy Postępowcy połączą swoje siły, aby w ramach serii wydarzeń z okazji Tygodnia Mieszkalnictwa umieścić mieszkalnictwo na pierwszym miejscu w programie odbudowy po pandemii Covid-19. Grupa PES w Europejskim Komitecie Regionów wraz z Grupą S&D, Fundacją na rzecz Studiów Europejskich, Partią Europejskich Socjalistów oraz miastem Wiedeń organizują tydzień wydarzeń online w dniach 25 - 29 stycznia 2021 roku, aby skupić się na konkretnych rozwiązaniach kryzysu mieszkaniowego, który dotyka miliony ludzi w UE i który uległ dalszemu pogorszeniu w wyniku pandemii.

W ramach tej serii wydarzeń Grupa S&D poprowadzi warsztaty internetowe Godne mieszkania dla wszystkich (aby wziąć w nich udział, prosimy o rejestrację online) w piątek, 29 stycznia 2021 roku, w godzinach 9:30–11:00.

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia
DURA FERRANDIS Estrella

DURA FERRANDIS Estrella

Członek
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Aby położyć kres skandalowi w postaci „ubogich pracujących”, niezbędne są godziwe płace minimalne i sprawiedliwe warunki pracy

Komunikat prasowy

Walka z ubóstwem wśród dzieci: Grupa S&D osiągnęła porozumienie polityczne z rządami UE w sprawie finansowania gwarancji dla dzieci

Komunikat prasowy

Grupa S&D przygotowała plan działania na rzecz przystępnych cenowo mieszkań i renowacji. Teraz czas na działania Komisji