Podziel się:

Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim skrytykowali dzisiejszy wniosek Komisji dotyczący dodania tylko jednej zmienionej i dwóch nowych substancji rakotwórczych do wykazu wiążących dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (BOEL) i wezwali Komisję do ulepszenia ogólnej metodologii w celu lepszej ochrony zdrowia pracowników.

Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia, powiedziała:

- W UE połowę zgonów spowodowanych w miejscu pracy przypisuje się rakowi. Miliony pracowników, zwłaszcza tych, którzy pracują w budownictwie i przemyśle chemicznym lub produkują kosmetyki i odzież dziecięcą, są narażone w codziennej pracy na działanie substancji rakotwórczych. Dlatego też przyjmujemy z wielkim zadowoleniem ambicję komisarza Schmita, aby zdrowie i bezpieczeństwo znalazły się na pierwszym miejscu w ramach jego teki.

- Jesteśmy jednak rozczarowani faktem, że tylko jedna zmieniona i dwie nowe szkodliwe substancje zostały dodane do wykazu wiążących dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w ramach zbliżającego się przeglądu, co daje w sumie tylko połowę spośród 50 substancji wyznaczonych jako cel na 2020 rok. W szczególności wyrażamy ubolewanie z powodu tego, że pomimo wyraźnego żądania Parlamentu Europejskiego, nie uwzględniono niebezpiecznych leków i substancji działających szkodliwie na rozrodczość.

- Dzięki temu środkowi w ciągu najbliższych 50 lat miało zostać uratowanych 100 000 istnień ludzkich. Jeśli będziemy działać z obecną prędkością i przy obecnych miarach, nie uda nam się tego osiągnąć. Wzywamy Komisję do lepszej ochrony zdrowia pracowników poprzez ulepszenie kryteriów i procedur dodawania nowych, szkodliwych substancji. Aby zagwarantować wysoki poziom ochrony, limity ekspozycji powinny być oparte na poziomie ryzyka, a nie na analizie kosztów i korzyści. Ze względu na przejrzystość nadszedł czas, aby rzucić światło na dość niejasny proces ustalania limitów ekspozycji. Chcemy również dowiedzieć się czegoś więcej o sposobie mierzenia ekspozycji. W zależności od stężenia danego środka, mogą wystąpić bardzo różne wyniki i konsekwencje.

- Oczekujemy, że Komisja szybko przedstawi nam swoją nową strategię w zakresie poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz wywiąże się ze swojego zobowiązania w kwestii zmiany istniejących przepisów w świetle pandemii COVID-19. Ochrona zdrowia pracowników musi być traktowana jako sprawa najwyższej wagi.

Uwaga dla wydawcy:

W 2015 r. Komisja zobowiązała się do przedstawienia 50 wiążących dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego (BOEL) do 2020 roku. Podczas ostatniego mandatu zaproponowano trzy zmiany. Dzisiejsza czwarta rewizja dodaje trzy nowe substancje: akrylonitryl, związki niklu i benzen.

Akrylonitryl może powodować raka mózgu i gruczołów sutkowych, a jego zastosowania obejmują przemysł produkujący niektóre tworzywa sztuczne, gumy i chemikalia.

Narażenie na różne związki niklu zwiększa ryzyko raka płuc i raka nosa. Związki niklu są powszechne w miejscach pracy, w których ma miejsce wydobycie, wytapianie, spawanie, odlewanie i szlifowanie.

Benzen może powodować nowotwory, takie jak białaczka i inne nowotwory krwi. Benzen jest stosowany w przemyśle gumowym, rafineriach ropy naftowej, zakładach chemicznych, produkcji obuwia i przemyśle benzynowym. Na działanie benzenu mogą być narażeni hutnicy, drukarze, technicy laboratoryjni, pracownicy stacji benzynowych i strażacy. 

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ożywienie Inicjatywy Progressive Society: Nadszedł czas na przebudowę kapitalizmu i mamy na to plan

Komunikat prasowy

W obliczu kryzysu, związanego z pandemią Covid-19, Grupa S&D broni naszych obywateli i naszej planety przed niepoprawnymi ideologami polityki oszczędnościowej

Komunikat prasowy

Grupa S&D o programie prac Komisji na 2021 rok: „Nie ma czasu do stracenia w kwestii spełnienia oczekiwań obywateli UE!”