Podziel się:

W sytuacji, gdy sektor turystyki i podróży w UE jest wciąż bliski stagnacji, Socjaliści i Demokraci wzywają Komisję Europejską, Radę UE i Radę Europejską do uratowania tej branży poprzez wdrożenie europejskiego funduszu gwarancyjnego podróży. W liście wysłanym do przewodniczących trzech instytucji Grupa S&D domaga się wprowadzenia szybkich środków, które zapewnią przetrwanie biurom podróży i firmom turystycznym oraz przestrzeganie praw podróżnych.

Grupa S&D wzywa również do wprowadzenia europejskiego certyfikatu turystyki, który pozwoli firmom na posiadanie jasnych wytycznych, dotyczących wdrażania środków bezpieczeństwa, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19.

Cały list do Komisji Europejskiej, Rady UE i Rady Unii Europejskiej można przeczytać tutaj.

Iratxe García, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- W obliczu tego bezprecedensowego, wielopłaszczyznowego kryzysu, nasza odpowiedź musi sprostać temu wyzwaniu. Jednym z sektorów poważnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 jest turystyka, która jest obecnie trzecią co do wielkości gałęzią gospodarki w Europie. Wnosi ona wkład do całego europejskiego PKB w wysokości ponad 10% i zapewnia ponad 25 milionów miejsc pracy na kontynencie.

- Aby ocalić te 25 milionów miejsc pracy i miliony podróżnych, podróżujących w celach wypoczynkowych, rodzinnych czy zawodowych, wzywamy liderów instytucji UE do podjęcia natychmiastowych działań z wykorzystaniem wspólnych wytycznych i środków, aby uchronić ten przemysł przed upadkiem.

Biljana Borzan, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za rynek wewnętrzny i ochronę konsumentów, powiedziała:

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu operatorów turystycznych ma kłopoty i staramy się im pomóc w ramach unijnego budżetu. Z drugiej strony wiele osób i wiele rodzin z powodu kryzysu doświadcza problemów ekonomicznych. Ponad jedna trzecia obywateli Europy nie może sobie pozwolić na poniesienie nieprzewidzianych kosztów. Dlatego też Grupa S&D nie pozwoli obywatelom udzielać tanich pożyczek branży turystycznej. Konsumenci muszą mieć możliwość odzyskania pieniędzy za odwołaną podróż lub zorganizowaną podróż, zgodnie z przepisami UE. Tylko zachowując zaufanie konsumentów, możemy liczyć na ożywienie sektora turystycznego, który jest tak ważny dla Europy.

Ismail Ertug, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za transport, powiedział:

- Poważnie zagrożone są miliony miejsc pracy. Pragniemy pomóc branży turystycznej przetrwać ten poważny kryzys. Dzięki europejskiemu funduszowi gwarancji podróży chcemy pomóc firmom, mającym problemy z płynnością i uratować je przed bankructwem. Poprzez wprowadzenie certyfikatu turystyki, chcemy zdobyć zaufanie turystów i zapewnić im bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Musimy podjąć natychmiastowe działania. Później będzie za późno! 

Powiązane dokumenty

S&D letter on tourism

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
BORZAN Biljana

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja
ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Strategia farmaceutyczna dla Europy, zaproponowana przez Komisję, to kolejny krok do zapewnienia dostępu do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków

Komunikat prasowy

Ci, którzy nie oszukują, nie mają się czego obawiać! Grupa S&D toruje drogę do wprowadzenia zakazu wad ukrytych, które skracają długość życia produktów

Komunikat prasowy

Grupa S&D dąży do przyjęcia strategii przemysłowej, która wesprze Zielony Ład i transformację cyfrową