Podziel się:

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj Parlamentowi Europejskiemu swój program prac na rok 2020.

 

Po debacie na sesji plenarnej przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów, Iratxe García powiedziała:

 

- Nasze główne postulaty, dotyczące transformacji ekologicznej, społecznej i gospodarczej, której potrzebuje UE, znalazły w programie rzetelne odzwierciedlenie. Zawiera on obietnice złożone naszej Grupie, kiedy poparliśmy obecną Komisję i jej wytyczne, a w pewnej części wynika to z dobrej współpracy między Parlamentem a wiceprzewodniczącym Komisji, Marošem Šefčovičem.

 

- Ogólny obraz jest właściwy, ale będziemy czujni w kwestii wdrożenia programu. Przewidzianych zostało wiele działań, dlatego też zagwarantujemy, by przełożyły się one na prawodawstwo.

 

- Komisja uwzględnia nasze postulaty w kwestii uczciwej i sprawiedliwej transformacji w ramach Zielonego Ładu, który powinien zapewnić wszystkim dobrobyt. Mamy nadzieję, że Rada wysłucha Komisji i Parlamentu i przyzna, że potrzebujemy nowych funduszy, aby zapewnić płynne przejście na zrównoważony model gospodarczy i społeczny.

 

- Jeśli zapewnimy odpowiednie środki, będziemy mogli pozwolić sobie na ambitniejsze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i dążyć do osiągnięcia celu redukcji emisji o 55% do roku 2030.

 

- Oczekujemy nie tylko odpowiedniego finansowania tego programu prac w kolejnych wieloletnich ramach finansowych, ale także nowych zasobów własnych oraz elastyczności krajowych budżetów w kwestii zrównoważonych inwestycji. Moja Grupa będzie kontynuowała prace nad włączeniem celów zrównoważonego rozwoju ONZ do europejskiego semestru poprzez umieszczenie celów socjalnych i ekologicznych na tym samym poziomie, co cele fiskalne.

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za sprawy parlamentarne i stosunki międzyinstytucjonalne, Simona Bonafè powiedziała:

 

- Komisja akceptuje nasz apel o zbudowanie Europy solidarnej wraz z 20 zasadami europejskiego filaru społecznego, w tym silną gwarancję dla dzieci oraz instrument prawny dotyczący sprawiedliwych płac minimalnych dla wszystkich.

 

- Będziemy nadal apelować o podejście do migracji i azylu oparte na solidarności między państwami członkowskimi.

 

- Jeśli chodzi o kwestię zasobów finansowych, wyrażamy ubolewanie z powodu tego, że program nie zawiera żadnych wyraźnych zobowiązań dotyczących przeglądu europejskich zasad budżetowych w celu przejścia z paktu stabilności i wzrostu na pakt wzrostu na rzecz stabilności. W tym kontekście apelujemy o „złotą zasadę” dla zrównoważonych inwestycji, dokonywanych przez państwa członkowskie.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodnicząca
Hiszpania
BONAFÈ Simona
BONAFÈ Simona
Wiceprzewodnicząca
Włochy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson
MARTIN DE LA TORRE Victoria
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem pakiet klimatyczny „Fit for 55”: Będziemy pracować nad tym, aby ta kluczowa transformacja była sprawiedliwa i zrównoważona pod względem społecznym
Komunikat prasowy
Grupa S&D przedstawia swoje stanowisko w sprawie szczepionek; kluczowe znaczenie ma przygotowanie UE na wszelkie nowe pandemie
Komunikat prasowy
Grupa S&D: „Przestrzeganie praw człowieka i lepsza odpowiedzialność demokratyczna są konieczne w polityce zewnętrznej i rozwojowej UE”