Podziel się:

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj Parlamentowi Europejskiemu swój program prac na rok 2020.

 

Po debacie na sesji plenarnej przewodnicząca Grupy Socjalistów i Demokratów, Iratxe García powiedziała:

 

- Nasze główne postulaty, dotyczące transformacji ekologicznej, społecznej i gospodarczej, której potrzebuje UE, znalazły w programie rzetelne odzwierciedlenie. Zawiera on obietnice złożone naszej Grupie, kiedy poparliśmy obecną Komisję i jej wytyczne, a w pewnej części wynika to z dobrej współpracy między Parlamentem a wiceprzewodniczącym Komisji, Marošem Šefčovičem.

 

- Ogólny obraz jest właściwy, ale będziemy czujni w kwestii wdrożenia programu. Przewidzianych zostało wiele działań, dlatego też zagwarantujemy, by przełożyły się one na prawodawstwo.

 

- Komisja uwzględnia nasze postulaty w kwestii uczciwej i sprawiedliwej transformacji w ramach Zielonego Ładu, który powinien zapewnić wszystkim dobrobyt. Mamy nadzieję, że Rada wysłucha Komisji i Parlamentu i przyzna, że potrzebujemy nowych funduszy, aby zapewnić płynne przejście na zrównoważony model gospodarczy i społeczny.

 

- Jeśli zapewnimy odpowiednie środki, będziemy mogli pozwolić sobie na ambitniejsze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i dążyć do osiągnięcia celu redukcji emisji o 55% do roku 2030.

 

- Oczekujemy nie tylko odpowiedniego finansowania tego programu prac w kolejnych wieloletnich ramach finansowych, ale także nowych zasobów własnych oraz elastyczności krajowych budżetów w kwestii zrównoważonych inwestycji. Moja Grupa będzie kontynuowała prace nad włączeniem celów zrównoważonego rozwoju ONZ do europejskiego semestru poprzez umieszczenie celów socjalnych i ekologicznych na tym samym poziomie, co cele fiskalne.

 

Wiceprzewodnicząca Grupy S&D, odpowiedzialna za sprawy parlamentarne i stosunki międzyinstytucjonalne, Simona Bonafè powiedziała:

 

- Komisja akceptuje nasz apel o zbudowanie Europy solidarnej wraz z 20 zasadami europejskiego filaru społecznego, w tym silną gwarancję dla dzieci oraz instrument prawny dotyczący sprawiedliwych płac minimalnych dla wszystkich.

 

- Będziemy nadal apelować o podejście do migracji i azylu oparte na solidarności między państwami członkowskimi.

 

- Jeśli chodzi o kwestię zasobów finansowych, wyrażamy ubolewanie z powodu tego, że program nie zawiera żadnych wyraźnych zobowiązań dotyczących przeglądu europejskich zasad budżetowych w celu przejścia z paktu stabilności i wzrostu na pakt wzrostu na rzecz stabilności. W tym kontekście apelujemy o „złotą zasadę” dla zrównoważonych inwestycji, dokonywanych przez państwa członkowskie.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
BONAFÈ Simona

BONAFÈ Simona

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Włochy

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Kluczowa rola Grupy S&D w zapewnieniu, aby Komisja Środowiska osiągnęła postępowe porozumienie w kwestii emisji w rzeczywistych warunkach jazdy. Ludzkie zdrowie jest najważniejsze.