Opublikowane:
Podziel się:

Grupa S&D stanowczo wzywa do rozpoczęcia nowej ery, jeśli chodzi o metody obsadzania stanowisk unijnych i krajowych. Philip Lane został właśnie mianowany członkiem Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), a José Manuel Campa – przewodniczącym Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), co oznacza, że zasada równowagi płci znów nie została poszanowana. Członkowie Grupy S&D w Komisji Gospodarczej i Monetarnej stoją za energicznymi próbami wprowadzenia poprawki dotyczącej równowagi płci. Grupa apeluje, aby Parlament przyjął w przyszłym tygodniu rezolucję, która zawierać będzie żądanie zmiany procedur w celu uzyskania równowagi płci, oraz zaprasza inne grupy polityczne do przyłączenia się do tego wezwania.  

Pervenche Berès, rzeczniczka Grupy S&D do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedziała:

-       Kobiety wciąż są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych w branży bankowości i usług finansowych. Nie możemy akceptować już tej ciągłej dyskryminacji, dlatego też w przyszłotygodniowej rezolucji wezwiemy do radykalnej zmiany podejścia i procedur w tej kwestii, aby zagwarantować zrównoważone płciowo nominacje na stanowiska w instytucjach unijnych i krajowych.  Spodziewamy się również wyraźnej odpowiedzi od Komisji na pismo od Parlamentu Europejskiego, w którym w tym tygodniu wyraziliśmy nasze obawy. W przyszłości nie weźmiemy już pod uwagę żadnej listy kandydatów, która nie będzie zgodna z zasadą równowagi płci.  

Mercedes Bresso, wiceprzewodnicząca Grupy S&D do spraw gospodarczych i społecznych, dodała:

- Nie będziemy już tolerować jednostronnych propozycji kandydatów na najwyższe stanowiska w sektorze bankowości i innych. Mimo że kandydaci w tym przypadku wykazali się na rozmowach wysokimi kwalifikacjami, czyniącymi ich odpowiednimi kandydatami na stanowiska w Europejskim Banku Centralnym (EBC) i Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (EUNB), jesteśmy niezadowoleni, że od samego początku mieliśmy do czynienia z tak nierówną listą.

 

Note to the editors

* Letter to the Council and Letter to the Commission

 

 

Powiązane dokumenty

Opublikowane: 09/01/2019

Letter to the Council

Opublikowane: 09/01/2019

Letter to the Commission

Kontakt dla prasy

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Europa ma wreszcie strategię na rzecz osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn. Teraz musi ona przynieść skutek!

Komunikat prasowy

Iratxe García podpisała protokół ustaleń z parlamentarną grupą Morena w meksykańskim Senacie

Komunikat prasowy

Europejska agenda cyfrowa nie może nikogo pominąć - mówi Grupa S&D