Podziel się:

Socjaliści i Demokraci od dwóch lat walczą o sprawny mechanizm, który uzależni dostęp do środków z budżetu UE od przestrzegania praworządności i podstawowych wartości UE. Po trudnych negocjacjach z Radą UE, które rozpoczęły się dopiero trzy tygodnie temu, ponieważ Rada przez dwa lata blokowała jakiekolwiek postępy w tej kwestii, Parlament i Rada wreszcie osiągnęły dziś rano porozumienie w sprawie nowego mechanizmu.

Przewodnicząca Grupy S&D, eurodeputowana Iratxe García, powiedziała:

- To była długa walka, ale osiągnęliśmy dobry rezultat. Jest rzeczą oczywistą, że artykuł 7 Traktatu nie działa tak, jak powinien i że potrzebujemy innego narzędzia, aby zapewnić przestrzeganie naszych wspólnych wartości.

- Dlatego też dzisiaj możemy świętować zwycięstwo Unii Europejskiej jako wspólnoty wspólnych zasad, takich jak godność człowieka, wolność, równość, praworządność i prawa człowieka. Ochrona tych wartości stanowi również priorytet dla naszych obywateli i jestem szczęśliwa z tego powodu, że będziemy w stanie ją zapewnić.

- Przybliża nas to o krok do zakończenia negocjacji w sprawie WRF, czego również oczekują od nas nasi obywatele w tych trudnych czasach.

Eurodeputowana S&D, Eider Gardiazábal, która negocjowała porozumienie w tej sprawie w imieniu Parlamentu, powiedziała:

- Porozumienie ma szeroki zakres, zgodnie z żądaniem Parlamentu: obejmuje ono nie tylko podstawowe wartości określone w art. 2 Traktatu, ale także przypadki naruszenia niezawisłości sądów i oszustw podatkowych.

- Zadbaliśmy również o to, aby ewentualne sankcje dla państwa członkowskiego nie dotknęły ostatecznych beneficjentów unijnych funduszy. Naukowcy, odbiorcy grantów lub przedsiębiorstwa powinni wiedzieć, że nie zostaną dotknięci konsekwencjami naruszenia prawa przez ich rząd.

- Mechanizm ten będzie skuteczny, ponieważ o przyjęciu sankcji będzie decydowała większość kwalifikowana, a nie jednomyślność, jak określono w art. 7. Zostanie również wprowadzony termin ostateczny, aby Rada nie mogła po prostu wstrzymywać decyzji w tej sprawie bez limitu czasowego.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje o nadzwyczajną pomoc i długoterminowe rozwiązanie kryzysu humanitarnego dotyczącego migrantów w Bośni i Hercegowinie

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem ogłoszenie porozumienia UE-Wielka Brytania

Komunikat prasowy

Instrument na rzecz Odbudowy i Odporności gotowy do działania: „Nie mogliśmy sobie pozwolić na wahanie” - mówi Grupa S&D