Podziel się:

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego, Komisji i Rady poparli dziś nowe przepisy dotyczące tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą poruszać się między państwami członkowskimi UE. Grupa S&D zapewniła, że nowo wprowadzone zasady zapobiegną prowadzeniu przez firmy działań, które można uznać za oszustwo lub nadużycie mające na celu uniknięcie podatków lub wymogów prawa socjalnego. 

Europosłanka z Grupy S&D i główna negocjatorka Parlamentu Europejskiego w sprawie zasad w zakresie mobilności przedsiębiorstw, Evelyn Regner, powiedziała:

- Zawarte dziś po południu porozumienie jest bezprecedensowe: po raz pierwszy wprowadzamy procedurę z jasnymi zasadami do przestrzegania przez firmy, które chcą rozszerzyć działalność na inne państwa członkowskie. Nowe przepisy pomogą jednocześnie zwalczać przedsiębiorstwa, które przenoszą się tylko i jedynie w celu uchylania się od opodatkowania czy uniknięcia wpłat składek socjalnych lub wymogów krajowego prawa socjalnego. Staraliśmy się skłonić do tej decyzji Komisję od wielu lat. Dzisiejsze porozumienie to ważny krok dla firm, które pragną korzystać ze swojego prawa do relokacji, jak też dla pracowników, których prawa będą odtąd lepiej chronione.   

- Zagwarantowaliśmy, że pracownicy będą w pełni informowani oraz pytani o zdanie, gdy ich firmy będą planowały przeniesienie siedziby do innego państwa członkowskiego. Zapewniliśmy też, że ich prawo do uczestnictwa zostanie wzmocnione we wszystkich działaniach transgranicznych, których dotyczy nowe prawo, takich jak przekształcenia, fuzje czy podziały na jednolitym rynku. Jeśli przedsiębiorstwo planuje fuzję lub relokację, prawa jego pracowników muszą podlegać ochronie.

- W pełni popieramy firmy chcące rozszerzyć działalność na inne państwa członkowskie, aby prowadzić tam prawdziwe interesy, które sprzyjają rozwojowi gospodarczemu oraz przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy. Jednak chcemy zwalczać podmioty, które przenoszą się za granicę, aby wykorzystać słabszą ochronę praw pracowniczych lub zapewnić sobie niższą stawkę opodatkowania. Jednolity rynek nie może być miejscem do równania w dół. Nowe przepisy oznaczają, że firmy dopuszczające się oszustw lub nadużyć mających na celu ominięcie praw krajowych lub unijnych, na przykład w zakresie praw pracowników, opodatkowania lub zabezpieczenia społecznego, nie otrzymają zaświadczenia koniecznego do prowadzenia działalności transgranicznej. Z drugiej strony nowe przepisy tworzą pewność prawa dla firm, które korzystają z uprawnienia do swobody przedsiębiorczości.   

- Apelujemy do rządów krajowych, aby przyjęły nowe zasady oraz zaczęły ścigać firmy, które wykorzystują nierówności podatkowe i naruszają prawa pracowników.

Zaangażowani europosłowie

REGNER Evelyn

REGNER Evelyn

Członek
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Zmienione przepisy gwarantują, że ludzie zawsze będą mieli głos w Parlamencie

Komunikat prasowy

Zrównoważony ład korporacyjny polega na tym, aby społeczeństwo stawiane było ponad zyskami akcjonariuszy

Komunikat prasowy

Cyfrowa konstytucja dla Europy spóźniona o 20 lat. Ludzie muszą być ważniejsi od zysku!