Podziel się:

Aby odpowiednio zareagować na pandemię Covid-19, Grupie Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim udało się włączyć postępowe wnioski dotyczące polityki do sprawozdania w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia, które zostało dziś przyjęte przez Komisję Zatrudnienia.

 

Klara Dobrev, rzeczniczka Grupy S&D ds. wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia, powiedziała:

- Przyjęliśmy dziś stanowisko Parlamentu w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia. Moim zdaniem, w tym kontekście kluczowe znaczenie mają godziwe wynagrodzenia. Wszelkie zatrudnienie musi zapewniać godziwe wynagrodzenie dla pracowników, aby wyeliminować ubóstwo pracujących i zapewnić godziwy poziom życia we wszystkich państwach członkowskich. Apelujemy do państw członkowskich o szanowanie i wzmocnienie partnerów społecznych oraz rozszerzenie zakresu rokowań zbiorowych. Jest to podstawa demokratycznej, integracyjnej i sprawiedliwej pod względem społecznym odbudowy.

- Wpływ pandemii COVID-19 na zatrudnienie spowodował konieczność znacznej aktualizacji wytycznych. Aby lepiej odzwierciedlić zmieniającą się rzeczywistość rozwijającego się wciąż kryzysu, wezwaliśmy do przeglądu wytycznych nie później niż rok po ich przyjęciu. Podtrzymujemy nasz apel w kwestii pełnego zaangażowania Parlamentu w opracowanie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia.

 

Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. zatrudnienia, powiedziała:

- Z kryzysu związanego z pandemią COVID-19 możemy wyjść tylko w sprawiedliwy sposób, zapewniając, by nierówności jeszcze bardziej się nie powiększyły. Szokujący był dla mnie fakt, że konserwatyści głosowali przeciwko środkom koniecznym do zapewnienia takiej sprawiedliwej odbudowy, takim jak wskaźnik równości płci lub zakaz unijnego wsparcia dla firm mających siedzibę w rajach podatkowych. W tych trudnych czasach państwa członkowskie muszą mieć w szczególności możliwość inwestowania w swoje systemy opieki zdrowotnej, a unijne przepisy podatkowe nie mogą stać się w tym zakresie barierą nie do pokonania. Aby mieć pewność, że pieniądze trafią tam, gdzie ludzie ich potrzebują, a nie do kieszeni pewnych zamożnych inwestorów, należy zakazać międzynarodowym korporacjom, zarejestrowanym w rajach podatkowych, przyjmowania funduszy UE. Dzięki poparciu ze strony innych grup, udało nam się umieścić wszystkie te punkty w sprawozdaniu, mimo że konserwatyści starali się do tego nie dopuścić.

 

Uwaga dla wydawcy:

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia zawierają wspólne priorytety i cele dla krajowych polityk zatrudnienia w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i włączenia społecznego.

Zaangażowani europosłowie

JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia
DOBREV Klára

DOBREV Klára

Członek
Węgry

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Portugalska prezydencja i komisarz Schmit ponownie umieścili prawa socjalne na pierwszym miejscu w programie UE

Komunikat prasowy

Wiążący wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń został wreszcie zaprezentowany! To pierwszy i konieczny krok w celu zlikwidowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Komunikat prasowy

Trzeba wzmocnić prawa socjalne, aby poprawić jakość życia ludzi - domaga się Grupa S&D przed ogłoszeniem planu działania Komisji