Podziel się:

Podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu nawiązanie dialogu i współpracy z organizacjami pozarządowymi, związkami zawodowymi i postępowymi sieciami społecznościowymi.

Spotkaliśmy się z tysiącami osób spoza „brukselskiej bańki” dzięki naszym wydarzeniom organizowanym w ramach inicjatyw „Together” (Razem) i Go Local. Inicjatywa „Europe Together” (Europa Razem), to podróż po Europie, która łączy postępowych myślicieli oraz służy wymianie idei i kształtuje naszą wspólną przyszłość. Jesteśmy również w bliskim kontakcie z siłami postępowymi na całym świecie za pośrednictwem Globalnego Forum Postępu, które skupia postępowych polityków i decydentów, a także społeczeństwo obywatelskie i przywódców związków zawodowych ze wszystkich zakątków świata.

Inną ważną i owocną inicjatywą jest Szkoła Demokracji, w ramach której zapraszamy młodych ludzi z Europy i świata, aby mogli dyskutować o swoich problemach i oczekiwaniach z politykami wysokiego szczebla i naukowcami. W ciągu ostatnich czterech lat stworzyliśmy społeczność 400 młodych ludzi, którzy są wciąż aktywni w mediach społecznościowych, szerząc postępowe idee i wartość, co zapewnia wysoki efekt mnożnikowy.

W ramach inicjatyw Postępowej Gospodarki i Postępowego Społeczeństwa rozpoczęliśmy długofalowy proces refleksji nad przyszłością naszego kontynentu, alternatywną i sprawiedliwszą gospodarką służącą obywatelom oraz zrównoważonym społecznie i środowiskowo modelem rozwoju dla Europy.

Wreszcie zainicjowaliśmy i wypromowaliśmy proces wyboru naszego „wiodącego kandydata” (Spitzenkandidat) w sprawiedliwy i demokratyczny sposób. Oznacza to, że ludzie, których bezpośrednio wybraliśmy, aby nas reprezentowali, będą mieli większy wpływ na to, kto zostanie następnym przewodniczącym Komisji Europejskiej i że osoba ta nie zostanie wybrana za zamkniętymi drzwiami.

Other achievements

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Premier Janša musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ataki na wolność mediów w Słowenii
Wideo
Black Days for Media Freedom and Pluralism in Europe
Komunikat prasowy
UE musi w skuteczniejszy sposób chronić media i sztukę - mówi Grupa S&D