Podziel się:

Dzięki naszym uporczywym żądaniom i zdecydowanym działaniom wysokie opłaty roamingowe i zawyżone rachunki za międzynarodowe połączenia telefoniczne należą już do przeszłości.

Ochrona prywatności była kolejną bitwą, jaką podjęliśmy; udało nam się dokonać przeglądu i ulepszyć prawodawstwo w zakresie ochrony danych osobowych. Ustanowienie globalnego standardu w zakresie ochrony danych powinno zapewnić obywatelom UE większą kontrolę nad własnymi danymi osobowymi i poprawić ich bezpieczeństwo zarówno w trybie online, jak i offline. W związku ze skandalem Facebook-Cambridge Analytica oraz wieloma innymi przypadkami naruszeń prywatności w Internecie i kradzieży tożsamości, zajęliśmy zdecydowane stanowisko w sprawie prywatności w erze cyfrowej. To właśnie Grupa S&D przewodziła debacie w tej sprawie i zapewniła szeroką większość parlamentarną, która udzieliła poparcia zdecydowanej rezolucji domagającej się podjęcia działań na rzecz ochrony prywatności obywateli.

Zdaniem Grupy S&D cyberbezpieczeństwo jest prawdziwym problemem dla władz publicznych, a także dużych firm i obywateli; ciężko pracowaliśmy nad przyjęciem środków wzmacniających cyberbezpieczeństwo.

Odegraliśmy również wiodącą rolę w zapewnieniu, aby sygnaliści otrzymali ochronę, jakiej potrzebują w Europie.

To właśnie Grupa S&D przejęła inicjatywę w zakresie rewizji cyfrowych praw autorskich i walczyła o podejście, które sprawiedliwie zrównoważy wiele interesów, dotyczących konsumentów, autorów i wykonawców, europejskiej kultury i wolności słowa w Internecie.

Wreszcie, co nie mniej ważne, położyliśmy kres nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu i innym formom dyskryminacji ze względu na narodowość lub miejsce zamieszkania e-konsumentów.

Other achievements

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy
Grupa S&D: Europejski system transportu kolejowego, w którym przestrzegane będą prawa pasażerów, wreszcie z ludzką twarzą
Komunikat prasowy
Zabezpieczenia w nowych przepisach dotyczących treści o charakterze terrorystycznym w Internecie będą chronić wolność wypowiedzi
Komunikat prasowy
Eurodeputowani głosują za zwiększeniem finansowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, walczących o nasze prawa, nasze wartości i sprawiedliwość