Opublikowane: 18/12/2018
Podziel się:

Dzięki naszym uporczywym żądaniom i zdecydowanym działaniom wysokie opłaty roamingowe i zawyżone rachunki za międzynarodowe połączenia telefoniczne należą już do przeszłości.

Ochrona prywatności była kolejną bitwą, jaką podjęliśmy; udało nam się dokonać przeglądu i ulepszyć prawodawstwo w zakresie ochrony danych osobowych. Ustanowienie globalnego standardu w zakresie ochrony danych powinno zapewnić obywatelom UE większą kontrolę nad własnymi danymi osobowymi i poprawić ich bezpieczeństwo zarówno w trybie online, jak i offline. W związku ze skandalem Facebook-Cambridge Analytica oraz wieloma innymi przypadkami naruszeń prywatności w Internecie i kradzieży tożsamości, zajęliśmy zdecydowane stanowisko w sprawie prywatności w erze cyfrowej. To właśnie Grupa S&D przewodziła debacie w tej sprawie i zapewniła szeroką większość parlamentarną, która udzieliła poparcia zdecydowanej rezolucji domagającej się podjęcia działań na rzecz ochrony prywatności obywateli.

Zdaniem Grupy S&D cyberbezpieczeństwo jest prawdziwym problemem dla władz publicznych, a także dużych firm i obywateli; ciężko pracowaliśmy nad przyjęciem środków wzmacniających cyberbezpieczeństwo.

Odegraliśmy również wiodącą rolę w zapewnieniu, aby sygnaliści otrzymali ochronę, jakiej potrzebują w Europie.

To właśnie Grupa S&D przejęła inicjatywę w zakresie rewizji cyfrowych praw autorskich i walczyła o podejście, które sprawiedliwie zrównoważy wiele interesów, dotyczących konsumentów, autorów i wykonawców, europejskiej kultury i wolności słowa w Internecie.

Wreszcie, co nie mniej ważne, położyliśmy kres nieuzasadnionemu blokowaniu geograficznemu i innym formom dyskryminacji ze względu na narodowość lub miejsce zamieszkania e-konsumentów.

Other achievements

Zobacz nasze najnowsze działania

Plik audiowizualny

Our demands for the next European Commission

Komunikat prasowy

Von der Leyen musi podjąć szybko działania dotyczące jej zobowiązania do naprawy unijnego systemu azylowego oraz ratowania życia ludzi na Morzu Śródziemnym

Komunikat prasowy

Będziemy popierać panią von der Leyen dopóty, dopóki będzie dotrzymywała obietnic - powiedziała Iratxe García