Opublikowane: 18/12/2018
Podziel się:

W związku z naszym jednoznacznym poparciem porozumienia paryskiego, promowaliśmy sprawiedliwe przejście na gospodarkę niskoemisyjną, wprowadziliśmy środki wspierające gospodarkę obiegową oraz ulepszone prawodawstwo UE w sprawie wiążących redukcji emisji gazów cieplarnianych i dotyczące standardów emisji z samochodów osobowych i ciężarowych.

Zażądaliśmy ustanowienia komisji śledczej w celu zbadania afery związanej z pomiarem emisji w sektorze motoryzacyjnym, a dzięki naszej pracy wdrożono środki mające na celu zaostrzenie przepisów w dziedzinie homologacji i nadzoru nowych samochodów. Zajęliśmy również zdecydowane stanowisko w czasie negocjacji w sprawie sprawiedliwej rewizji systemu handlu uprawnieniami do emisji, aby zapewnić lepsze zachęty do dekarbonizacji przemysłu.

Dzięki pakietowi dotyczącemu gospodarki o obiegu zamkniętym, zapewniliśmy lepsze standardy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i ponownego wykorzystania odpadów w naszym codziennym życiu.

Zgodnie z naszym manifestem w sprawie walki z ubóstwem energetycznym i naszym zaangażowaniem w realizację Agendy 2030 ONZ, prowadziliśmy negocjacje w sprawie efektywności energetycznej i energii odnawialnej w ramach pakietu dotyczącego czystej energii i udało nam się osiągnąć o wiele bardziej ambitne cele na rok 2030 niż te, do których realizacji pierwotnie zobowiązała się UE. Zachęcaliśmy również do rozwoju krajowej produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zobowiązaliśmy kraje UE do wspierania środków na rzecz efektywności energetycznej dla osób najbiedniejszych i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

W oparciu o nasze podejście zmierzające do położenia kresu złemu traktowaniu pracowników i nadmiernej eksploatacji naszych zasobów naturalnych, z powodzeniem zaplanowaliśmy środki finansowe na projekty dotyczące działań w dziedzinie klimatu w ramach europejskiego planu inwestycyjnego.

Other achievements

Zobacz nasze najnowsze działania

Wydarzenie

Open Dialogue on Climate Action, COP25 Climate Summit in Madrid

Komunikat prasowy

Iratxe García Pérez i eurodeputowani S&D dołączą do „Międzynarodowej Konferencji SPD i PES” przed kongresem partii SPD w Berlinie

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Parlament Europejski ogłasza stan alarmu klimatycznego. UE musi teraz przejąć inicjatywę w walce ze zmianami klimatu na konferencji COP25