Podziel się:

W dalszym ciągu apelujemy o zmniejszenie różnicy w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn. W wyniku naszych apeli Komisja opracowała plan działania w sprawie zmniejszenia zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć.

Stanowczo opowiadamy się za walką z seksizmem w reklamach publicznych oraz za zapobieganiem i zwalczaniem mobbingu i molestowania seksualnego w ramach kampanii #MeToo. Zdecydowanie popieramy ochronę najbardziej narażonych grup kobiet wśród uchodźców i osób ubiegających się o azyl lub ofiar wykorzystywania seksualnego, handlu ludźmi i wyzysku w pracy.

Odegraliśmy ponadto kluczową rolę w zdobyciu większości głosów w Parlamencie Europejskim dla stanowczej obrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw, w tym dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji. Podjęliśmy także liczne inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet i nieustannie apelowaliśmy o europejską gwarancję dla dzieci zagrożonych ubóstwem, ponieważ uważamy, że w naszych społeczeństwach nie powinno być rodzin zagrożonych ubóstwem.

W świecie cyfrowym ważna jest powszechna dostępność Internetu. Internet zrewolucjonizował nasz sposób życia w takim stopniu, że bycie bezpiecznym online można uznać za czynnik włączenia społecznego.

Other achievements

Zobacz nasze najnowsze działania

Wydarzenie

Silver Rose

Plik audiowizualny

S&D president: Iratxe García on abortion rights in Poland

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Atak na Polki to atak na wszystkie Europejki