Opublikowane: 18/12/2018
Podziel się:

W dalszym ciągu apelujemy o zmniejszenie różnicy w wynagrodzeniu dla kobiet i mężczyzn. W wyniku naszych apeli Komisja opracowała plan działania w sprawie zmniejszenia zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć.

Stanowczo opowiadamy się za walką z seksizmem w reklamach publicznych oraz za zapobieganiem i zwalczaniem mobbingu i molestowania seksualnego w ramach kampanii #MeToo. Zdecydowanie popieramy ochronę najbardziej narażonych grup kobiet wśród uchodźców i osób ubiegających się o azyl lub ofiar wykorzystywania seksualnego, handlu ludźmi i wyzysku w pracy.

Odegraliśmy ponadto kluczową rolę w zdobyciu większości głosów w Parlamencie Europejskim dla stanowczej obrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z nim praw, w tym dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji. Podjęliśmy także liczne inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet i nieustannie apelowaliśmy o europejską gwarancję dla dzieci zagrożonych ubóstwem, ponieważ uważamy, że w naszych społeczeństwach nie powinno być rodzin zagrożonych ubóstwem.

W świecie cyfrowym ważna jest powszechna dostępność Internetu. Internet zrewolucjonizował nasz sposób życia w takim stopniu, że bycie bezpiecznym online można uznać za czynnik włączenia społecznego.

Other achievements

Zobacz nasze najnowsze działania

Wydarzenie

Girls Speak Out in the European Parliament

Komunikat prasowy

Nowo wybrana przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García, oznajmia: Europa musi odzyskać swoją społeczną duszę i uczynić ludzi priorytetem w działaniach politycznych

Hot: Plik audiowizualny

What do we owe to social democracy?