Opublikowane: 18/12/2018
Podziel się:

Wielokrotnie krytykowaliśmy obecne rządy Polski i Węgier za ich godne ubolewania, antydemokratyczne postępowanie. Równocześnie doprowadziliśmy do potępienia ich działań przez Parlament Europejski. Grupa S&D uzyskała zdecydowane poparcie w czasie głosowania w sprawie wszczęcia postępowania przeciwko Węgrom, co może doprowadzić do wprowadzenia wobec nich sankcji i zawieszenia ich prawa głosu w odpowiedzi na naruszenia praw podstawowych UE.

Nasza Grupa odegrała kluczową rolę w zgromadzeniu ogromnej większości głosów w Parlamencie dla rezolucji przeciwko neofaszystowskiej przemocy w Europie, potępiającej wzrost przemocy ze strony skrajnej prawicowy i krytykującej uznawanie tych ideologii i innych form nietolerancji za coś normalnego.

Przyszłość Unii jest dla nas ważna; wytyczyliśmy drogę prowadzącą do określenia jasnej przyszłości dla unijnych instytucji. Pracowaliśmy również nad zwiększeniem przejrzystości i poprawą legitymacji demokratycznej.

Other achievements

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Wciąż mamy czas na znalezienie kompromisu, jeśli chodzi o kandydatów na nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej, oznajmia Iratxe Garcia

Komunikat prasowy

Przewodniczący Grupy S&D oznajmia: przywódcy powinni wysłać z Sibiu mocne przesłanie o potrzebie odnowy

Komunikat prasowy

Parlament popiera przepisy mające na celu obniżenie cen leków i zwiększenie konkurencyjności producentów unijnych