Opublikowane:
18/12/2018
Podziel się:

Wielokrotnie krytykowaliśmy obecne rządy Polski i Węgier za ich godne ubolewania, antydemokratyczne postępowanie. Równocześnie doprowadziliśmy do potępienia ich działań przez Parlament Europejski. Grupa S&D uzyskała zdecydowane poparcie w czasie głosowania w sprawie wszczęcia postępowania przeciwko Węgrom, co może doprowadzić do wprowadzenia wobec nich sankcji i zawieszenia ich prawa głosu w odpowiedzi na naruszenia praw podstawowych UE.

Nasza Grupa odegrała kluczową rolę w zgromadzeniu ogromnej większości głosów w Parlamencie dla rezolucji przeciwko neofaszystowskiej przemocy w Europie, potępiającej wzrost przemocy ze strony skrajnej prawicowy i krytykującej uznawanie tych ideologii i innych form nietolerancji za coś normalnego.

Przyszłość Unii jest dla nas ważna; wytyczyliśmy drogę prowadzącą do określenia jasnej przyszłości dla unijnych instytucji. Pracowaliśmy również nad zwiększeniem przejrzystości i poprawą legitymacji demokratycznej.

Other achievements

Zobacz nasze najnowsze działania

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Prawa pasażerów muszą mieć pierwszeństwo przed interesami przemysłu w ramach roszczeń zbiorowych

Publikacja

S&D Paper on the EU's constitutional future: towards a stronger political union

Plik audiowizualny

S&D President Iratxe García calls for an ambitious Europe