Podziel się:

Grupa S&D głosowała za projektem sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie budżetu na rok 2018, który wzywa do przyznania większych funduszy w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego, zwiększenia spójności oraz sprostania licznym wyzwaniom, z jakimi ma do czynienia UE.

Projekt sprawozdania jest pierwszą formalną odpowiedzią Parlamentu Europejskiego na projekt budżetu Komisji na rok 2018 i stanowi mandat do rozmów z Radą i Komisją, które rozpoczną się w dniu 13 lipca.

 

Daniele Viotti, negocjator Grupy S&D ds. budżetu na rok 2018, powiedział:

- Projekt budżetu Komisji stanowi krok we właściwym kierunku, ale nadal można jeszcze dokonać wielu zmian na lepsze. Cieszę się, że można dostrzec większe zaangażowanie w porównaniu z budżetem UE na rok 2017. Jednakże wniosek Komisji daleki jest od priorytetów, wyrażonych przez PE i Radę, dotyczących w szczególności zrównoważonego wzrostu, godnych i wysokiej jakości miejsc pracy, spójności społeczno-gospodarczej, migracji i zmian klimatycznych.

- Jeśli chcemy poważnie podejść do naszych obietnic i skutecznie reagować na wiele wyzwań, z jakimi Unia ma do czynienia, musimy przeznaczyć na to odpowiednie fundusze. UE musi dalej inwestować, jeśli ma osiągnąć zrównoważony wzrost oraz pomóc w utrzymaniu godnych i wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza w celu zrównoważenia cięć dotyczących projektów w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI). W najbliższych dniach i tygodniach będziemy naciskać na Komisję, aby wywiązała się z przyjętych politycznych zobowiązań.

 

Eider Gardiazábal Rubial, rzeczniczka Grupy S&D ds. Komisji Budżetowej, powiedziała: 

- Chciałabym przypomnieć Radzie, że jej stanowisko w sprawie budżetu na rok 2018 musi być spójne z politycznymi priorytetami Unii. Dlatego też powinno ono zawierać prawdziwe stanowisko polityczne, a nie być zwykłą korektą księgową, w ramach której budżet zostanie obcięty bez uwzględnienia istniejących potrzeb.

 

Uwaga dla wydawców

Projekt budżetu na rok 2018, przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 30 maja 2017 roku, wynosi 161 miliardów euro w środkach na zobowiązania (+1,4% w porównaniu do budżetu UE na rok 2017) i 145 miliardów euro w środkach na płatności (+8,1% w porównaniu do budżetu UE na rok 2017).

Zaangażowani europosłowie

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

Koordynator
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Propozycja Charlesa Michela dotycząca Planu Odbudowy i WRF jest „rozczarowująca” - mówi Iratxe García