Opublikowane:
Podziel się:

Wczoraj wieczorem europejscy ministrowie spraw socjalnych i zatrudnienia osiągnęli historyczne porozumienie w sprawie wprowadzenia równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu dla pracowników tymczasowo przebywających w innym kraju UE. Decyzja ta zapadła po ubiegłotygodniowym głosowaniu w Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego, w którym Socjaliści i Demokraci odnieśli ważne zwycięstwo, ponieważ od wielu lat dążyli do reformy przestarzałych przepisów w zakresie delegowania pracowników. Socjaliści i Demokraci przewodzili walce na rzecz lepszej ochrony pracowników delegowanych od pierwszego dnia, aby zapewnić sprawiedliwe warunki i uczciwą konkurencję na europejskim rynku pracy. Po wczorajszej decyzji Grupa S&D ostrzega przed niepotrzebnymi opóźnieniami, jakie mogłyby wyniknąć z decyzji ministrów o wyłączeniu z nowych przepisów pracowników transportu.

Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D ds. delegowania pracowników, powiedziała:

- Decyzja państw członkowskich o poparciu wniosków przedstawionych przez Socjalistów i Demokratów poprawi życie milionów pracowników w Europie. Koledzy pracujący obok siebie w tej samej pracy i w tym samym miejscu muszą otrzymywać takie same wynagrodzenie od pierwszego dnia. Jest to fundamentalna kwestia sprawiedliwości.

- Zbyt wielu pracowników delegowanych pracujących obecnie w innym kraju UE jest wykorzystywanych, pracuje za niższe wynagrodzenie i korzysta z mniejszej ochrony socjalnej niż lokalna siła robocza oraz mieszka w złych warunkach. W ostatnich latach liczba pracowników delegowanych stale wzrastała, co sprawia, że coraz pilniejszą kwestią jest zagwarantowanie, by pracownicy delegowani byli chronieni od pierwszego dnia oraz by powstrzymane zostało „równanie w dół” w zakresie wynagrodzeń i warunków pracy.

- Wyrażam ubolewanie z powodu tego, że państwa członkowskie nie mogły uzgodnić objęcia nowymi przepisami sektora transportowego. Musimy położyć kres szerzącemu się wyzyskowi i nieuczciwej konkurencji w transporcie. Wszyscy pracownicy transportu zasługują na sprawiedliwe wynagrodzenie i lepsze warunki pracy.

Eurodeputowany Udo Bullmann, wiceprzewodniczący Grupy S&D, powiedział:

- Wczoraj wieczorem doszło do przełomu w kwestii Europy socjalnej. Po raz pierwszy państwa członkowskie uznały zasadę równej płacy za taką samą pracę. Jestem dumny z powodu tego, że Socjaliści i Demokraci, którzy od wielu lat walczyli o przyjęcie nowych przepisów w sprawie pracowników delegowanych, odnieśli to ważne zwycięstwo dla wszystkich europejskich pracowników.

- Pracownicy i przedsiębiorstwa stosujące się do reguł gry od dawna oczekiwali na nowe przepisy w celu zapewnienia sprawiedliwych warunków i uczciwej konkurencji na europejskim rynku pracy. Ostrzegamy państwa członkowskie przed osłabieniem lub opóźnieniem wejścia w życie nowych przepisów. Europejscy pracownicy i przedsiębiorstwa zasługują na coś lepszego. Musimy natychmiast powstrzymać wykorzystywanie pracowników delegowanych oraz „równanie w dół” w dziedzinie wynagrodzenia i warunków pracy.

- Ministrowie ds. zatrudnienia poczynili również znaczne postępy w zakresie społecznego filaru praw socjalnych, uznając potrzebę wprowadzenia nowych ustaw i wiążących środków w celu zapewnienia ochrony socjalnej europejskim obywatelom. Traktujemy poważnie zapewnienia państw członkowskich i zadbamy o to, aby za ich słowami poszły czyny.

Uwaga dla wydawców:

W UE jest dzisiaj 2,05 mln pracowników delegowanych. 42% pracowników delegowanych pracuje w sektorze budowlanym, 21,8% w sektorze wytwórczym, a 13,5% w usługach socjalnych. Średni czas delegowania to cztery miesiące. W latach 2010 - 2015 liczba przypadków delegowania wzrosła o 41,3%.

 

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

„Popieramy nową Komisję w ramach wymagającego, lojalnego i czujnego głosowania” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzięki Grupie S&D, co piąte euro zostanie przeznaczone na walkę ze zmianami klimatu. Zaczynamy spełniać oczekiwania obywateli

Komunikat prasowy

„Żadne dziecko nie powinno pozostać w tyle” - mówi Grupa S&D