Podziel się:

W odpowiedzi na aferę Dieselgate, która ujawniła poważne luki w systemie ustanowionym w celu zatwierdzania i monitorowania nowych samochodów, Socjaliści i Demokraci zostali liderami w kwestii zaostrzeniu przepisów w celu lepszej ochrony konsumentów i środowiska oraz przywrócenia zaufania do przemysłu motoryzacyjnego. Dziś Parlament Europejski będzie debatował, a jutro będzie głosował nad nowymi, ostrymi przepisami; Grupa S&D miała istotny wkład w ich przygotowanie.

 

Zabierając głos przed debatą, Christel Schaldemose, eurodeputowana i negocjatorka Grupy S&D ds. homologacji typu, powiedziała:

 

- Jestem dumna z tego, że pomimo oporu ze strony globalnych korporacji i niektórych rządów, Socjaliści i Demokraci zdołali przeforsować nowe, ostre przepisy i silny unijny nadzór, co ma zapobiec w przyszłości oszustwom związanymi z emisjami spalin. Od 2020 roku samochody kupowane przez konsumentów będą bezpieczniejsze i czystsze.

 

- Afera Dieselgate była jednym z najśmielszych oszustów korporacyjnych w historii. Niektóre samochody z silnikami wysokoprężnymi emitują aż do 40 razy więcej dopuszczalnych poziomów tlenków azotu. Jest to nie tylko nielegalne, ale również zabójcze; co roku z powodu tych niebezpiecznych emisji umiera 75 000 ludzi.

 

- Nowe przepisy zapewniają UE większą rolę, jeśli chodzi o wymagania i testy, które muszą przejść samochody, zanim zostaną dopuszczone do obrotu. Co więcej, nadzór rynkowy samochodów już na drogach będzie znacznie ostrzejszy niż obecnie, aby ukrócić jakąkolwiek nieuczciwą grę. Komisja będzie odgrywać kluczową rolę w tych kontrolach, aby zapewnić, by przepisy były stosowane w uczciwy, ścisły i jednolity sposób we wszystkich krajach UE. Wolelibyśmy, aby zadanie to spełniała niezależna agencja, ale liczy się treść, a nie forma. Parlament będzie monitorować Komisję, aby upewnić się, że wywiązuje się ona ze swoich obowiązków wobec konsumentów i podejmować niezależne działania w przypadku naruszenia przepisów.

 

- Internetowa baza danych zwiększy przepływ informacji i przejrzystość. Ponadto będą nakładane surowe grzywny i kary na producentów samochodów, którzy zostaną przyłapani na oszustwie; Komisja będzie mogła nałożyć kary administracyjne w wysokości do 30 000 EUR za jeden niezgodny pojazd.

 

Eurodeputowany Nicola Danti, rzecznik Grupy S&D ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, powiedział:

-  Dwa lata temu, kiedy wybuchła afera Dieselgate, VW był zmuszony zapłacić duże odszkodowania amerykańskim konsumentom, podczas gdy europejscy konsumenci nie dostali nic. To niedopuszczalne. Jako Socjaliści i Demokraci domagaliśmy się wprowadzenia unijnego narzędzia zapewniające odszkodowania i cieszymy się, że Komisja przedstawiła wniosek, który zapewni grupom konsumentów prawo do ubiegania się o odszkodowanie w imieniu dużej liczby klientów; ta ścieżka prawna nie jest jeszcze dostępna w większości krajów UE. Teraz upewnimy się, że narzędzie zapewniające odszkodowania będzie jeszcze bardziej ambitne i że przyniesie rzeczywiste korzyści konsumentom, a nie kancelariom prawnym. Jako Socjaliści i Demokraci nie zaakceptujemy kolejnej afery Dieselgate.

Zaangażowani europosłowie

SCHALDEMOSE Christel

SCHALDEMOSE Christel

Head of delegation
Koordynator
Dania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Strategia farmaceutyczna dla Europy, zaproponowana przez Komisję, to kolejny krok do zapewnienia dostępu do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków

Komunikat prasowy

Ci, którzy nie oszukują, nie mają się czego obawiać! Grupa S&D toruje drogę do wprowadzenia zakazu wad ukrytych, które skracają długość życia produktów

Komunikat prasowy

Grupa S&D dąży do przyjęcia strategii przemysłowej, która wesprze Zielony Ład i transformację cyfrową