Podziel się:

Strategia w dziedzinie lotnictwa to inicjatywa o wielkim znaczeniu dla Europy, zaproponowana przez Komisję. Lotnictwo jest ważnym sektorem gospodarki UE o strategicznym znaczeniu, wnoszącym wkład do unijnego PKB na poziomie 110 miliardów euro bezpośrednio i na poziomie 300 miliardów euro pośrednio oraz zatrudniającym bezpośrednio około 1,9 mln osób. Transport lotniczy odgrywa kluczową rolę w ruchu osób i towarów w całej Europie.
 
Sprawozdanie parlamentarne, przegłosowane dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, zawiera zalecenia w zakresie zrównoważonego wzmocnienia tego kluczowego sektora przemysłowego w Europie poprzez zmniejszenie zagęszczenia ruchu oraz zwiększenie sieci połączeń. Grupa S&D zawarła w tekście zestaw kluczowych priorytetów na rzecz silniejszej agendy społecznej poprzez promowanie bezpieczeństwa, wysokiej jakości szkoleń i praw w miejscu pracy, przeciwdziałanie niepewnemu zatrudnieniu oraz zapobieganie działalności firm działających na zasadzie skrzynki pocztowej i praktykom związanym z wybieraniem najdogodniejszych przepisów.
 
Eurodeputowana Inés Ayala Sender, odpowiedzialna za strategię w dziedzinie lotnictwa w Grupie S&D, powiedziała:

- Cieszymy się, że Komisja proponuje kompleksową strategię dla europejskiego sektora lotniczego w poszukiwaniu nowych możliwości na rozwijających się rynkach, walcząc przy tym z nieuczciwą konkurencją, o zrównoważony rozwój i poprawę praw pasażerów.

- W interesie nas wszystkich leży to, by mieć sektor lotnictwa z zadowolonymi pasażerami i wysokiej jakości pracownikami, zapewniający bezpieczną i doskonałą obsługę.

- Ponieważ UE zliberalizowała rynek lotniczy na początku lat 90. XX wieku, konkurencja stała się zacięta. Wzrósł outsourcing i nietypowe formy zatrudnienia. Aby zapewnić ochronę socjalną, Komisja i państwa członkowskie powinny wdrożyć odpowiednie prawo socjalne i zintensyfikować walkę z nielegalną działalnością, firmami działającymi na zasadzie skrzynki pocztowej oraz nieuczciwymi praktykami biznesowymi.

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pakiet dotyczący mobilności stał się wreszcie rzeczywistością. Ustanawia on bardziej humanitarny, sprawiedliwy i bezpieczny sektor transportu

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę