Podziel się:

Grupa S&D domaga się przyjęcia prawodawstwa mającego na celu zapewnienie godnych warunków pracy we wszystkich formach zatrudnienia, godnej płacy dla wszystkich Europejczyków i europejskiej gwarancji dla dzieci. Są to niektóre wnioski, przyjęte dziś przez Prezydium Grupy S&D w ramach dokumentu programowego, w którym wezwano Komisję Europejską do umieszczenia praw pracowniczych i praw socjalnych w centrum strategii dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej.

 

Przewodniczący Grupy S&D, Gianni Pittella powiedział:

 

- Wielu naszych obywateli nie wierzy, że UE pracuje dla nich. Zbyt często kojarzą ją oni z rujnującą polityką oszczędnościową i nie dostrzegają bezpośrednich korzyści, jakie wnosi w ich życie. Jeśli UE ma przetrwać, musi się to zmienić. Musimy zapewnić, by Europejczycy ponownie utożsamiali Unię Europejską z ochroną i wzmocnieniem ich praw pracowniczych i socjalnych oraz poprawą ich jakości życia.

 

- Dzisiaj przedstawiliśmy cztery obszary, w których Komisja powinna podjąć działania; są to: jakość pracy, ochrona socjalna, tworzenie równych szans i sprawiedliwa mobilność. Powinny one znaleźć się w centrum pracy Komisji w ciągu najbliższych dwóch lat.

 

Wiceprzewodniczący Grupy S&D ds. Europy socjalnej, Udo Bullmann powiedział:

 

- Przedstawiliśmy jasny zestaw priorytetów, w których Komisja powinna podjąć działania. Apelujemy o przedstawienie dyrektywy w sprawie godnych warunkach pracy we wszystkich formach zatrudnienia, gwarantującej wszystkim pracownikom dostęp do podstawowego zestawu praw pracowniczych i socjalnych. O stworzenie wskaźnika godnej płacy w celu określenia odpowiedniej płacy minimalnej w każdym państwie członkowskim. A także o gwarancje w zakresie minimalnej ochrony socjalnej, zapewniające powszechny dostęp do opieki zdrowotnej, podstawowe stałe dochody oraz dostęp do kluczowych towarów i usług.

 

- Potrzebujemy działań, dzięki którym wszyscy będą mieli zapewnione sprawiedliwe szanse w życiu. Pragniemy przyjęcia europejskiej gwarancji dla dzieci, aby każde dziecko narażone na ubóstwo miało dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej, bezpłatnej edukacji, bezpłatnej opieki nad dziećmi, godziwych warunków mieszkaniowych i odpowiedniego żywienia. Powinny temu towarzyszyć nowe wnioski w sprawie godzenia życia prywatnego z zawodowym, w tym w sprawie przeglądu dyrektyw w sprawie urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego oraz wnioski w sprawie urlopu ojcowskiego i opiekuńczego.

- Musimy podjąć natychmiast działania w tych kluczowych obszarach. Jeśli obywatele zobaczą, że UE jest po ich stronie, zaangażują się w kształtowanie naszej wspólnej przyszłości.

 

Uwaga dla wydawców

Pełną treść dokumentu programowego można przeczytać tutaj

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę

Komunikat prasowy

Podczas gdy w rzeźniach mają miejsce nowe skandale związane z zakażeniami COVID-19, Grupa S&D apeluje o sprawiedliwe traktowanie pracowników sezonowych