Podziel się:

Podczas debaty w Strasburgu, która odbyła się na wniosek Grupy S&D, nasi eurodeputowani wysłali jasny komunikat przed przedstawieniem przez Komisję wniosku w sprawie agendy cyfrowej: Musimy dążyć do zapewnienia socjalnego wymiaru naszego społeczeństwa w erze technologii i cyfryzacji.

Ismail Ertug, wiceprzewodniczący Grupy S&D i rzecznik ds. agendy cyfrowej powiedział:

- Technologie cyfrowe oferują nam świat możliwości na wyciągnięcie ręki. Nigdy wcześniej ludzie nie mieli tak wielu szans do nauki, komunikacji, uczestnictwa i tworzenia. Wielu Europejczykom wciąż brakuje jednak niezbędnego zrozumienia i umiejętności cyfrowych, aby w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje rewolucja cyfrowa. Europejskie systemy edukacji muszą zostać zmodernizowane w całej Unii, aby zapobiec powstaniu przepaści cyfrowej w społeczeństwie.

- Polityka zatrudnienia i polityka społeczna muszą dotrzymać kroku cyfryzacji naszych rynków pracy. Potrzebujemy nowej umowy społecznej - w tym płac minimalnych, wzmocnienia rokowań zbiorowych i prawa do odłączenia się. Musimy stworzyć uczciwe warunki pracy dla pracowników - bez względu na to, czy pracują online czy offline. 

- UE potrzebuje nowych ram prawnych dotyczących sztucznej inteligencji (AI) i robotyki, w tym gwarancji zachowania praw podstawowych. AI musi być wolna od uprzedzeń. Nie może ona dyskryminować ze względu na płeć, pochodzenie etniczne lub orientację seksualną. Nie może być sztucznej inteligencji bez etyki!

- Duże zbiory danych są kluczowe dla aplikacji AI. Będą je one napędzać. Cambridge Analytica i Clearview to tylko najbardziej widoczne przykłady inwazyjnego wykorzystywania i nadużywania naszych danych osobowych. Manipulowanie wyborcami i rozpoznawanie twarzy to poważne zagrożenia. Musimy chronić nasze demokracje.

- Rewolucja cyfrowa dzieje się teraz. I musimy zapewnić, aby europejska agenda cyfrowa miała zawsze wymiar socjalny! 

Uwaga dla wydawców:

Grupa S&D przyjęła stanowisko: Nasza inkluzywna Europa cyfrowa - nie pomijająca nikogo - oferująca możliwości dla wszystkich.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Ci, którzy nie oszukują, nie mają się czego obawiać! Grupa S&D toruje drogę do wprowadzenia zakazu wad ukrytych, które skracają długość życia produktów

Komunikat prasowy

Grupa S&D dąży do przyjęcia strategii przemysłowej, która wesprze Zielony Ład i transformację cyfrową

Komunikat prasowy

Zakaz przedwczesnego starzenia się produktów oraz obowiązkowe etykietowanie dotyczące trwałości i możliwości naprawy. Grupa S&D walczy o ambitny, zrównoważony jednolity rynek