Podziel się:

Po bankructwie Grupy Thomas Cook Parlament Europejski, przy pełnym poparciu ze strony Grupy S&D, przyjął wspólną rezolucję, w której wzywa Komisję do pilnego przedstawienia kompleksowego prawodawstwa, które nie tylko zagwarantuje prawa pracowników i konsumentów, ale także pozwoli na uniknięcie w przyszłości tego, aby dziesiątki tysięcy podróżnych były porzucane lub pozostawiane samym sobie.

Koordynator Grupy S&D w Komisji Transportu, Johan Danielsson powiedział:

 - Nieszczęsne bankructwo Grupy Thomas Cook wyraźnie pokazuje znaczenie turystyki dla gospodarki, a także demonstruje ogromny negatywny wpływ na inne sektory, w tym głównie sektor transportu. Dla Socjalistów i Demokratów ochrona praw pracowniczych jest i pozostaje kluczowym czynnikiem. W związku z tym wzywamy Komisję do pilnego przedstawienia kompleksowego prawodawstwa, które zagwarantuje wynagrodzenia pracowników i świadczenia emerytalne w przypadku niewypłacalności. Ubolewamy nad tym, że liberałowie i konserwatyści głosowali przeciwko naszym propozycjom wzmocnienia praw pracowniczych. Po raz kolejny staje się jasne, kto staje w obronie ludzi i pracowników, a kto wprost przeciwnie - próbuje cofnąć czas i obniżyć uprawnienia konsumentów. Na szczęście próba liberałów i konserwatystów, zmierzająca do obniżenia ambicji w zakresie praw konsumentów, nie powiodła się.

Christel Schaldemose, rzeczniczka Grupy S&D ds. rynku wewnętrznego, powiedziała:

 - Bankructwo Grupy Thomas Cook nie jest niestety odosobnionym incydentem. Potrzebujemy spójnego i kompleksowego podejścia, które będzie chroniło w równym stopniu wszystkich konsumentów. Dlaczego pasażer, który zarezerwował cały pakiet turystyczny, otrzymuje odszkodowanie i jest transportowany do swojego kraju zamieszkania, podczas gdy podróżny, który zarezerwował tylko lot, zostaje porzucony?

- Naszym priorytetem jest teraz zapewnienie, aby żaden z dotkniętych tym bankructwem podróżnych nie został pozostawiony bez odszkodowania, a pracownicy otrzymali zarobki i świadczenia emerytalne. Ponadto niewydolność finansowa przedsiębiorstwa wielkości Grupy Thomas Cook dotyka osoby prowadzące działalność na własny rachunek i MŚP, a także dostawców usług i towarów. Muszą oni również otrzymać wsparcie. Kluczową kwestią jest ograniczenie skutków tego bankructwa.

Zaangażowani europosłowie

DANIELSSON Johan

DANIELSSON Johan

Koordynator
Szwecja
SCHALDEMOSE Christel

SCHALDEMOSE Christel

Head of delegation
Koordynator
Dania

Kontakt dla prasy

Bernas Jan

BERNAS Jan

Press Officer
Włochy
Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Cyfrowa konstytucja dla Europy spóźniona o 20 lat. Ludzie muszą być ważniejsi od zysku!

Komunikat prasowy

Grupa S&D zapewnia, że treści terrorystyczne online będą usuwane w ciągu godziny

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Będziemy walczyć o zrównoważoną, odpowiedzialną i zieloną przyszłość baterii; nowe rozporządzenie wyznacza pozytywną drogę rozwoju dla Europy