Podziel się:

Socjaliści i Demokraci utorowali drogę dla jednolitego rynku cyfrowego, który szanować będzie prawa użytkowników Internetu, chronić i informować konsumentów oraz zapewniać równy dostęp dla wszystkich. Podczas obecnej sesji plenarnej eurodeputowani S&D potwierdzili nasze priorytety, dotyczące funkcjonowania jednolitego rynku oraz powtórzyli główne zalecenia Grupy dotyczące sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka.

Eurodeputowana Evelyne Gebhardt, negocjatorka Grupy S&D ds. sprawozdania w tej sprawie, powiedziała:

- Sztuczna inteligencja staje się częścią naszego codziennego życia. Algorytmy uruchamiają inteligentne towary, zachęcają internautów do zakupów online, a nawet mogą przyznać lub odrzucić kredyt. Sztuczna inteligencja niesie ze sobą duże szanse dla społeczeństwa, rynku wewnętrznego i środowiska. Nie powinniśmy jednak lekceważyć płynących z niej zagrożeń. Domyślne oprogramowanie AI jest praktycznie niewidoczne dla konsumentów. Dlatego też konsumenci zasługują na informacje na temat swojej interakcji z systemami SI.

- Potrzebujemy jasnych przepisów i ambitnych zabezpieczeń, aby chronić konsumentów i ich prawa. Należy zakazać stosowania technologii, które mogą mieć szkodliwe lub dyskryminujące skutki. Komisja musi zapobiegać nieuczciwemu lub niewłaściwemu wykorzystywaniu algorytmów samouczących się, które umożliwiają przedsiębiorstwom zrozumienie sytuacji osobistej i wzorców zachowań konsumentów. Potrzebujemy ludzkiej kontroli przez cały cykl życia algorytmu. Krótko mówiąc, rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji musi być zgodne z zasadą ostrożności i zapewnić, że przyniesie ona korzyści obywatelom Europy.

Eurodeputowana Christel Schaldemose, rzeczniczka Grupy S&D ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, powiedziała:

- Rozwój jednolitego rynku cyfrowego i technologii sztucznej inteligencji nie powinien być ukierunkowany wyłącznie na zwiększanie konkurencyjności i wzrostu gospodarczego; powinien on być również rozwijany z perspektywy człowieka i przyczyniać się do poprawy dobrobytu Europejczyków.

- Sztuczna inteligencja musi być przejrzystym i etycznym narzędziem, które pomoże osiągnąć społecznie sprawiedliwe i postępowe społeczeństwo.

Zaangażowani europosłowie

SCHALDEMOSE Christel
SCHALDEMOSE Christel
Przewodnicząca delegacji
Koordynatorka
Dania
GEBHARDT Evelyne
GEBHARDT Evelyne
Członkini
Niemcy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Assistant
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D o akcie w sprawie zarządzania danymi: „Należy unikać monopolistycznych praktyk, szkodliwych dla obywateli”
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Instrument UE „Łącząc Europę” stanowi historyczną szansę rozwoju zrównoważonych rodzajów transportu, inteligentnej infrastruktury energetycznej i wdrożenia cyfrowego
Komunikat prasowy
Eurodeputowani S&D apelują do Komisji o sprzyjający włączeniu społecznemu, zielony i cyfrowy, nowy europejski Bauhaus