Podziel się:

Europosłowie z Grupy S&D wstrzymali się dziś od głosu w finałowym głosowaniu nad ogólnoeuropejskim indywidualnym produktem emerytalnym (OIPE), ponieważ w ostatecznym kompromisie brakuje prawdziwie ogólnoeuropejskiego podejścia – zamiast tego zakłada on utrzymanie procesu autoryzacji na poziomie krajowym. Jednak Parlament Europejski, z Grupą S&D na czele, zdołał wywalczyć w trakcie negocjacji międzyinstytucjonalnych szereg ulepszeń w dziedzinie ochrony konsumentów korzystających z OIPE. OIPE jest częścią tzw. trzeciego filaru emerytalnego – pierwszym filarem są emerytury państwowe, a drugim – emerytury pracownicze.  Grupa S&D będzie traktować priorytetowo dalszy rozwój oraz wzmacnianie pierwszego i drugiego filaru, aby zapewnić pewną i konkretną ochronę socjalną wszystkim obywatelom w starszym wieku.

 

Pervenche Berès, rzeczniczka Grupy S&D ds. gospodarczych i monetarnych, powiedziała:

  • Finalny ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny dalece odbiega od tego, czego chcieli Socjaliści i Demokraci. Martwi nas drugoplanowa rola odgrywana przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), która nie została wzmocniona, ale jeszcze bardziej osłabiona podczas negocjacji z Radą. Przyjęty właśnie dokument umożliwi nazywanie produktów emerytalnych ogólnoeuropejskimi, gdy będą obowiązywały tylko w dwóch państwach. Rozwój OIPE jest na etapie malowania źle skonstruowanej ściany.   

Roberto Gualtieri, przewodniczący Komisji Gospodarczej i Monetarnej, powiedział:

- Udało nam się wprowadzić szereg ulepszeń w zakresie ochrony konsumentów, konkretnie w kwestiach ograniczenia opłat do 1% dla podstawowego OIPE oraz wymogu udzielania porad. Grupa S&D przewodziła zespołowi negocjacyjnemu Parlamentu Europejskiego w dążeniach do osiągnięcia tych celów, zmagając się z oporem ze strony państw członkowskich. To właśnie brak ambicji z ich strony jeśli chodzi o ogólnoeuropejski charakter produktu wpłynął na naszą decyzję o wstrzymaniu się od głosu w finałowym głosowaniu. Rada ponownie nie skorzystała z okazji wykazania się europejską wizją, podobnie jak w ostatnich miesiącach w przypadku innych ważnych prac, w tym nad rozporządzeniem w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR) 2.2 oraz przeglądem Europejskich Urzędów Nadzoru.

Kontakt dla prasy

Wolschlager Markus

WOLSCHLAGER Markus

Political Advisor
Austria

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Inna Europa jest możliwa, oparta na jasnych zobowiązaniach w kwestii przestrzegania unijnych wartości - mówi przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García

Komunikat prasowy

„Rada Europejska osiągnęła historyczne porozumienie w sprawie Funduszu Odbudowy, ale Parlament poprawi budżet UE” - mówi Iratxe García

Komunikat prasowy

Dzisiejsze orzeczenie Sądu UE w sprawie Apple pokazuje, jak bardzo potrzebujemy sprawiedliwości podatkowej - mówi Grupa S&D