Podziel się:

Grupa S&D w Parlamencie Europejskim jest współgospodarzem - wraz z Grupą PES w Europejskim Komitecie Regionów, Fundacją na rzecz Studiów Europejskich (FEPS), Partią Europejskich Socjalistów i Miastem Wiedeń - cyklu wydarzeń online w dniach 25 - 29 stycznia 2021 roku, aby mieszkalnictwo znalazło się na pierwszym miejscu w programie odbudowy. Iratxe García Pérez, przewodnicząca Grupy S&D, zabierze głos podczas otwarcia i zamknięcia tygodnia wydarzeń.

Wśród mówców będą m. in.: Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej; Leilani Farha, była specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. prawa do mieszkania i globalny dyrektor The Shift; Agnes Jongerius, eurodeputowana S&D; Fernando Medina, burmistrz Lizbony i członek Grupy PES; Saskia Sassen, profesor socjologii w katedrze im. Roberta S. Lynda i była przewodnicząca Komitetu Myśli Globalnej na Uniwersytecie Columbia; i wielu innych.

Iratxe García Pérez, przewodnicząca Grupy S&D, powiedziała:

- Dostęp do godnych i przystępnych cenowo mieszkań jest prawem człowieka. Jest to zapisane w Europejskiej Karcie Społecznej, ale jak dotychczas nie byliśmy w stanie tego osiągnąć. Musimy wprowadzić przepisy prawne i wprowadzić zachęty dla mieszkalnictwa socjalnego. Dlatego też Socjaliści i Demokraci w Parlamencie Europejskim walczą o zmianę europejskiego semestru, aby uwzględnić wydatki socjalne jako złotą zasadę. Trudno jest wyjaśnić, dlaczego ustaliliśmy, że 37% funduszu odbudowy zostanie przeznaczone na Zielony Ład, a 20% na gospodarkę cyfrową, podczas gdy brak jest zobowiązania do inwestowania w ludzi. Razem, jako Postępowcy, możemy to zmienić!

Christophe Rouillon, przewodniczący grupy PES w Europejskim Komitecie Regionów i burmistrz Coulaines (Francja), powiedział:

- Prawo do mieszkania jest prawem podstawowym, ale jest ono dalekie od urzeczywistnienia w dzisiejszej UE, w szczególności po kryzysie związanym z pandemią Covid-19. Mieszkalnictwo jest również kluczem do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego też wzywamy do zawarcia Europejskiego Ładu na rzecz Mieszkalnictwa; pragniemy zapewnić, aby częścią tego procesu i jego uczestnikiem stało się każde miasteczko, miasto i region. Jestem dumny z faktu, że postępowa rodzina, od poziomu lokalnego po krajowy i europejski, jednoczy się w tej wspólnej walce.

Przewodniczący PES, Siergiej Staniszew, powiedział:

- Nasza rodzina polityczna w całej Europie walczy o prawo każdego człowieka do godnego życia, w dobrym środowisku, w godziwych warunkach mieszkaniowych. Taki jest priorytet Socjalistów i Demokratów, o czym świadczy niniejsze wydarzenie. Będziemy nadal dążyć do tego, by w UE wszyscy mieli gwarancję dobrej jakości, zrównoważonych i przystępnych cenowo mieszkań.

Michael Ludwig, burmistrz Wiednia i członek Grupy PES w Europejskim Komitecie Regionów, powiedział:

- Polityka mieszkaniowa musi być głęboko zakorzeniona w lokalnych społecznościach i powinna chronić naszych obywateli; nie tylko, ale oczywiście także w czasach kryzysu. Pandemia koronawirusa wyraźnie pokazała, jak ​​bardzo potrzebna jest silna interwencja, aby zapobiec eksmisjom i uczynić domy bezpiecznym miejscem. Jednak my - miasta i regiony Europy - potrzebujemy, aby UE chroniła naszych obywateli przed globalnymi zmianami, które szkodzą naszym rynkom mieszkaniowym, takimi jak finansjalizacja, „turystyfikacja” i pranie pieniędzy. Potrzebujemy również jasnej wizji, dotyczącej tego, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem, oraz tego, że inwestycje publiczne w nowe i lepsze mieszkania muszą przyczyniać się do spójności społecznej i wspólnego dobrobytu, a także do walki ze zmianami klimatycznymi.

László Andor, sekretarz generalny FEPS, powiedział:

- Unia Europejska może wspierać poprawę warunków mieszkaniowych poprzez inwestycje z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, funduszu InvestEU oraz pożyczki z EBI. Nowy Zielony Ład, europejski filar praw socjalnych i agenda miejska powinny wskazywać drogę do osiągnięcia zrównoważonych rozwiązań. Ponadto lepsze regulacje dotyczące sektora finansowego muszą zagwarantować, że rodziny nie padną ofiarą spekulacyjnych lub oszukańczych programów w zakresie kredytów mieszkaniowych.

Pełen program jest dostępny tutaj

Uwaga dla wydawców:

Debata otwierająca #ProgressiveHousingWeek będzie transmitowana na żywo na Facebooku i YouTube. Wszystkie pozostałe części programu są dostępne tylko po rejestracji. RSVP tutaj.

W październiku 2020 roku Grupa PES przewodziła apelowi, podpisanemu przez ponad 100 lokalnych, krajowych i europejskich liderów na rzecz „Europejskiego Ładu na rzecz Mieszkalnictwa” jako części długoterminowej strategii odbudowy gospodarczej Europy.

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia
DURA FERRANDIS Estrella

DURA FERRANDIS Estrella

Członek
Hiszpania
PIZARRO Manuel

PIZARRO Manuel

Członek
Portugalia
STANISHEV Sergei

STANISHEV Sergei

Członek
Bułgaria

Kontakt dla prasy

Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania
Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Aby położyć kres skandalowi w postaci „ubogich pracujących”, niezbędne są godziwe płace minimalne i sprawiedliwe warunki pracy

Komunikat prasowy

Walka z ubóstwem wśród dzieci: Grupa S&D osiągnęła porozumienie polityczne z rządami UE w sprawie finansowania gwarancji dla dzieci

Komunikat prasowy

Grupa S&D przygotowała plan działania na rzecz przystępnych cenowo mieszkań i renowacji. Teraz czas na działania Komisji