Podziel się:

Socjaliści i Demokraci utorowali drogę do wdrożenia postępowego, zorientowanego na obywatela prawodawstwa konsumenckiego w Europie. Pomimo zdecydowanego sprzeciwu ze strony eurodeputowanych EPL, Odnowić Europę, EKR i skrajnej prawicy, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów udało się przyjąć sprawozdanie w sprawie zrównoważonego jednolitego rynku. Końcowe głosowanie w tej sprawie odbędzie się na posiedzeniu plenarnym w listopadzie, kiedy to konserwatyści i liberałowie ponownie będą mieli szansę udowodnić, po której stronie Zielonego Ładu stoją.

Eurodeputowana Biljana Borzan, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. ochrony konsumentów i negocjatorka w tej sprawie, powiedziała:

- Nasi obywatele powinni wiedzieć, na co wydają pieniądze. Dlatego też głosowaliśmy za zakazem praktyk, które prowadzą do przedwczesnego starzenia produktów oraz za wprowadzeniem obowiązkowego etykietowania ich oczekiwanej przydatności do użycia i możliwości naprawy. Badania wykazały, że 77% naszych obywateli wolałoby naprawić produkt niż kupić nowy, ale często są sfrustrowani niedostępnością i zawyżonymi cenami części zamiennych. Dlatego też wzywamy Komisję do wprowadzenia silnego prawa konsumentów do naprawy dzięki dostępności części zamiennych po rozsądnej cenie.

- Chcemy gwarancji, że „zazielenianie” nie będzie zarezerwowane dla bogatych i uprzywilejowanych. Chcemy osiągnąć sprawiedliwą transformację, dzięki której grupy o niskich i średnich dochodach, które już cierpią z powodu obecnego kryzysu, nie będą musiały ponosić największych obciążeń i doświadczać wzrostu kosztów utrzymania. W centrum uwagi powinno znaleźć się przejście na bardziej zrównoważoną konsumpcję i produkcję, dłuższa przydatność produktów do użycia, dostosowanie gwarancji prawnych i handlowych oraz regulacja zjawisk, takich jak „szybka moda”, a także niszczenie niesprzedanych produktów. Dlatego też wzywamy Komisję Europejską do przedstawienia odpowiedniego wniosku legislacyjnego w sprawie zrównoważonego jednolitego rynku. Powinno ono obejmować promowanie sektora ponownego użycia, zakaz planowanego starzenia, obowiązkowe etykietowanie oraz bardziej sprawiedliwe społecznie i zrównoważone zamówienia publiczne.

Eurodeputowana Christel Schaldemose, rzeczniczka Grupy S&D ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, powiedziała:

- Pilnie potrzebne są konkretne działania, aby walczyć z zaburzeniami naszego klimatu. Zwyczaje i wybory konsumentów odgrywają znaczącą rolę w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i kwestiach środowiskowych. Musimy natychmiast zmienić sposób, w jaki produkujemy i konsumujemy, aby chronić naszych obywateli i środowisko oraz osiągnąć bardziej zrównoważony wzrost gospodarczy. Po raz kolejny konserwatyści i liberałowie zawiedli, jeśli chodzi o konkretne działania, które mają zapewnić osiągnięcie tego celu. Wolą oni, aby Zielony Ład pozostał pustą obietnicą.

Zaangażowani europosłowie

BORZAN Biljana

BORZAN Biljana

Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja
SCHALDEMOSE Christel

SCHALDEMOSE Christel

Head of delegation
Koordynator
Dania

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Zakaz przedwczesnego starzenia się produktów oraz obowiązkowe etykietowanie dotyczące trwałości i możliwości naprawy. Grupa S&D walczy o ambitny, zrównoważony jednolity rynek

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nowy pakiet Komisji Europejskiej zmierza w kierunku budowy Europejskiej Unii Zdrowia, o co apelowaliśmy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Nawet w czasach kryzysu nie ma miejsca na kompromisy, jeśli chodzi o demokrację i praworządność