Podziel się:

Socjaliści i Demokraci utorowali drogę do wdrożenia postępowego, zorientowanego na obywatela prawodawstwa konsumenckiego w Europie. Pomimo zdecydowanego sprzeciwu ze strony eurodeputowanych EPL, Odnowić Europę, EKR i skrajnej prawicy, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów udało się przyjąć sprawozdanie w sprawie zrównoważonego jednolitego rynku. Końcowe głosowanie w tej sprawie odbędzie się na posiedzeniu plenarnym w listopadzie, kiedy to konserwatyści i liberałowie ponownie będą mieli szansę udowodnić, po której stronie Zielonego Ładu stoją.

Eurodeputowana Biljana Borzan, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. ochrony konsumentów i negocjatorka w tej sprawie, powiedziała:

- Nasi obywatele powinni wiedzieć, na co wydają pieniądze. Dlatego też głosowaliśmy za zakazem praktyk, które prowadzą do przedwczesnego starzenia produktów oraz za wprowadzeniem obowiązkowego etykietowania ich oczekiwanej przydatności do użycia i możliwości naprawy. Badania wykazały, że 77% naszych obywateli wolałoby naprawić produkt niż kupić nowy, ale często są sfrustrowani niedostępnością i zawyżonymi cenami części zamiennych. Dlatego też wzywamy Komisję do wprowadzenia silnego prawa konsumentów do naprawy dzięki dostępności części zamiennych po rozsądnej cenie.

- Chcemy gwarancji, że „zazielenianie” nie będzie zarezerwowane dla bogatych i uprzywilejowanych. Chcemy osiągnąć sprawiedliwą transformację, dzięki której grupy o niskich i średnich dochodach, które już cierpią z powodu obecnego kryzysu, nie będą musiały ponosić największych obciążeń i doświadczać wzrostu kosztów utrzymania. W centrum uwagi powinno znaleźć się przejście na bardziej zrównoważoną konsumpcję i produkcję, dłuższa przydatność produktów do użycia, dostosowanie gwarancji prawnych i handlowych oraz regulacja zjawisk, takich jak „szybka moda”, a także niszczenie niesprzedanych produktów. Dlatego też wzywamy Komisję Europejską do przedstawienia odpowiedniego wniosku legislacyjnego w sprawie zrównoważonego jednolitego rynku. Powinno ono obejmować promowanie sektora ponownego użycia, zakaz planowanego starzenia, obowiązkowe etykietowanie oraz bardziej sprawiedliwe społecznie i zrównoważone zamówienia publiczne.

Eurodeputowana Christel Schaldemose, rzeczniczka Grupy S&D ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, powiedziała:

- Pilnie potrzebne są konkretne działania, aby walczyć z zaburzeniami naszego klimatu. Zwyczaje i wybory konsumentów odgrywają znaczącą rolę w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i kwestiach środowiskowych. Musimy natychmiast zmienić sposób, w jaki produkujemy i konsumujemy, aby chronić naszych obywateli i środowisko oraz osiągnąć bardziej zrównoważony wzrost gospodarczy. Po raz kolejny konserwatyści i liberałowie zawiedli, jeśli chodzi o konkretne działania, które mają zapewnić osiągnięcie tego celu. Wolą oni, aby Zielony Ład pozostał pustą obietnicą.

Zaangażowani europosłowie

BORZAN Biljana
BORZAN Biljana
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja
SCHALDEMOSE Christel
SCHALDEMOSE Christel
Head of delegation
Koordynator
Dania

Kontakt dla prasy

Chiru Dana
CHIRU Dana
Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności