Opublikowane:
Podziel się:

Grupa S&D przewodziła wczoraj koalicji w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów w całej Unii Europejskiej. Zgodnie z nowymi ramami prawnymi państwa członkowskie będą musiały zapewnić wzmocniony nadzór rynku nad produktami dostępnymi na rynku i produktami internetowymi. Sprawozdanie w sprawie wzajemnego uznawania produktów gwarantuje, że bezpieczne i zgodne z prawem towary będą wzajemnie uznawane w innych państwach członkowskich.

 

Negocjator Parlamentu Europejskiego ds. bezpieczeństwa produktów, eurodeputowany S&D, Nicola Danti powiedział:

 

- Zdrowie i bezpieczeństwo europejskich obywateli są priorytetem dla Grupy S&D; dlatego też są one dla nas sprawą najwyższej wagi. Nie możemy zaakceptować tego, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone przez produkty, które nie spełniają wymagań dotyczących bezpieczeństwa lub w zakresie informacji dla konsumentów. W 2017 roku europejski system szybkiego ostrzegania o produktach niebezpiecznych otrzymał 2200 powiadomień o produktach niebezpiecznych i niezgodnych w wymogami, spośród których 83% stanowiło poważne zagrożenie dla konsumentów. Nie możemy pozwolić na to, aby to się powtórzyło! Musimy zapewnić, by istniały przepisy i mechanizmy, które uniemożliwią powtórzenie się tej sytuacji.

 

- Taki jest cel wczorajszego głosowania w sprawie „bezpieczeństwa produktów”. Udało nam się wprowadzić wspólne podejście do nadzoru rynku, aby zapewnić, że te same przepisy będą stosowane w ten sam sposób przez różne organy nadzoru rynku w całej UE. Ponadto osiągnęliśmy to, że zapewniona będzie lepsza współpraca i koordynacja pomiędzy różnymi organami. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, producenci są zobowiązani do wyznaczenia „osoby odpowiedzialnej” w celu udostępnienia produktów na rynku. Na koniec zapewniliśmy, że nadzorem objęte zostaną również produkty online i produkty podrabiane.

 

Negocjatorka Grupy S&D ds. wzajemnego uznawania produktów, Virginie Rozière powiedziała:

 

- Wczorajsze głosowanie zapewnia znaczną poprawę w zakresie stosowania zasady wzajemnego uznawania na rynku wewnętrznym, nie dając biznesowi czeku in blanko. Do tej pory można było odmówić dostępu produktów bezpiecznych lub ograniczyć ich dostęp do rynku w innych krajach. Sprawozdanie ułatwi uznawanie bezpiecznych i legalnie sprzedawanych towarów oraz ułatwi ich wprowadzanie do obrotu w dowolnym innym państwie członkowskim, zapewniając tym samym równe szanse wszystkim przedsiębiorstwom.

 

- Dzięki przepisom zawartym w sprawozdaniu, przedsiębiorstwa i władze krajowe odniosą korzyści z powodu większej pewności prawnej. Ponadto ustanawia ono współpracę administracyjną w celu umożliwienia wymiany informacji oraz stosowania zasady wzajemnego uznawania produktów. Co najważniejsze, nowe rozporządzenie będzie miało zastosowanie do towarów konsumpcyjnych, które nie są lub tylko częściowo są objęte wspólnymi wymogami UE, dotyczącymi sposobu wytwarzania produktów.

 

Tagi:
  • Nicola Danti MEP
  • Virginie Rozière MEP

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Parlament Europejski przyjmuje środki mające na celu ochronę pracowników oraz zwalczanie firm przykrywek w UE

Komunikat prasowy

Grupa S&D doprowadza do wprowadzenia po raz pierwszy ogólnounijnych przepisów mających na celu nadanie platformie Amazon i innym platformom internetowym sprawiedliwszego i bardziej przejrzystego charakteru

Komunikat prasowy

Grupa S&D przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach Europy