Podziel się:

Wiodący europosłowie Grupy S&D chwalą przyjęcie w dniu wczorajszym nowych przepisów, które pomogą osobom pracującym na umowach śmieciowych i zerogodzinowych. Te zasady były jednymi z wielu w pakiecie dotyczącym przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, który został aprobowany przez Parlament Europejski, Radę Europejską I Komisję Europejską wczoraj późnym wieczorem.

Przewodniczący Grupy S&D, Udo Bullmann, powiedział: 

  • Wczoraj wieczorem zapewniliśmy, że europejscy pracownicy zatrudnieni na podstawie krótkoterminowych umów śmieciowych i zerogodzinowych będą lepiej chronieni. Państwa członkowskie będą w końcu musiały zakazać sporządzania umów zerogodzinowych lub ograniczyć to zjawisko, które sprawia, że pracownicy nie mają pojęcia, ile zmian będą mogli przepracować w danym tygodniu lub jaką kwotę zarobią. Nie możemy akceptować systemu zatrudnienia, w którym miliony osób nie posiadają zabezpieczenia, praw socjalnych ani gwarantowanego dochodu. Wczoraj wieczorem zrobiliśmy ważny krok, teraz kolej na rządy państw członkowskich, które wzywamy do jak najszybszego wdrożenia tych zasad.

 

Javi López, europoseł S&D odpowiedzialny za kwestie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy, powiedział:

 

  • Nowe przepisy pomogą najbardziej narażonym na szkodę pracownikom, którzy uwięzieni są w stanowiących nadużycie prawa umowach tymczasowych, często bez gwarantowanej liczby godzin w tygodniu. Od teraz pracownicy pracujący na podstawie umów o pracę „na żądanie” będą mogli dochodzić zadośćuczynienia za każdym razem, gdy pracodawca odwoła zmianę w ostatniej chwili. Firmy będą musiały wyznaczać osobom pracującym elastycznie określoną liczbę godzin pracy oraz uprzedzać je z wyprzedzeniem o wyznaczanych zmianach pracy. Państwa członkowskie będą również zobowiązane do zwalczania nadużyć przy szkoleniu pracowników – na przykład sytuacji, w których pracodawcy każą płacić pracownikom za szkolenia.

 

  • Firmy zatrudniają coraz częściej na podstawie takich umów, aby ciąć koszty oraz unikać swoich powinności społecznych. Wczoraj wykonaliśmy mały, ale ważny krok w kierunku ochrony najbardziej zagrożonych pracowników na najbardziej zagrożonych stanowiskach.

 

 

Agnes Jongerius, europosłanka i rzeczniczka Grupy S&D do spraw społecznych i zatrudnienia, powiedziała:

 

  • Od lat obserwujemy zjawisko uelastyczniania pracy, przedstawiane jako korzyść przez pracodawców. Tak naprawdę szkodzi ono większości pracowników, ponieważ oznacza umowy zerogodzinowe, brak zabezpieczenia społecznego, brak gwarantowanego dochodu miesięcznego oraz, w efekcie, prowadzi do ogromnej niepewności. Wczoraj wieczorem podjęliśmy działania mające na celu eliminację najgorszych nadużyć w tej kwestii.

 

  • Obywatele zasługują na poczucie pewności w kwestii własnego dochodu i godzin pracy. Tylko w taki sposób można zbudować bezpieczne życie. Rządy prawicowe robiły wszystko, aby zablokować postęp w tej dziedzinie. Wykluczyły do tej pory tylko marynarzy i pracowników rządowych – my nigdy nie poddamy się w walce o ochronę dla wszystkich pracowników.

 

  • Musimy powstrzymać „elastyczność”, która pozwala firmom ciąć koszty własne. Elastyczność jest korzystna tylko wtedy, gdy działa na warunkach pracowników.  

 

Zaangażowani europosłowie

BULLMANN Udo

BULLMANN Udo

Koordynator
Niemcy
JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia
LÓPEZ Javi

LÓPEZ Javi

Członek
Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D wzywa Komisję do zwiększenia ambicji w odniesieniu do ludzi młodych

Komunikat prasowy

Wytyczne dotyczące polityk zatrudnienia: Pomimo sprzeciwu ze strony EPL, Grupa S&D wprowadza postępowe polityki, aby zapewnić sprawiedliwą odbudowę

Komunikat prasowy

Podczas gdy w rzeźniach mają miejsce nowe skandale związane z zakażeniami COVID-19, Grupa S&D apeluje o sprawiedliwe traktowanie pracowników sezonowych