Podziel się:

Z inicjatywy komisarza UE ds. praw socjalnych, Nicolasa Schmita, Komisja Europejska przedstawiła dziś długo oczekiwany wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie sprawiedliwych płac minimalnych. Grupa S&D apelowała o przedstawienie tego wniosku od wielu lat i obecnie stanowi on część programu prac Komisji. Walka z ubóstwem pracujących i godne płace są szczególnie ważne dla kobiet i młodych ludzi.

Komentując ten wniosek, przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García Pérez powiedziała:

- Przyjmujemy z zadowoleniem wniosek Komisji dotyczący sprawiedliwych płac minimalnych. Poparcie naszej Grupy dla Ursuli von der Leyen było uwarunkowane wdrożeniem silnej agendy społecznej, a ten wniosek jest jednym z kluczowych elementów, jakich się domagaliśmy, ponieważ nie możemy po prostu zaakceptować faktu, że w UE są „ubodzy pracujący”. Każda praca zasługuje na godne wynagrodzenie. Wprowadzenie sprawiedliwych płac minimalnych w UE to dobra wiadomość dla wszystkich ludzi, utrzymujących się za niskie zarobki oraz dla osób najbardziej dotkniętych kryzysem Covid-19, z których większość to kobiety.

- Grupa S&D przewodzi wysiłkom na rzecz przestawienia polityki gospodarczej UE z kwestii makroekonomicznych na kwestie dotyczące codziennego życia ludzi. Dlatego też nalegamy na wzmocnienie filaru społecznego, ponieważ potrzebujemy zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu reakcji na kryzys, a wyniki naszych wysiłków chcemy zobaczyć we właściwym czasie. Cieszę się, że tym razem nie jesteśmy sami. W przeciwieństwie do kryzysu z 2008 roku, unijne instytucje wyciągnęły lekcje z popełnionych błędów; oznacza to koniec irracjonalnej polityki oszczędnościowej oraz koniec zmuszania najsłabszych do płacenia ceny w drodze obniżki wynagrodzeń lub cięć w zakresie praw socjalnych.

- Wraz z poprawą konwergencji społeczno-gospodarczej, komisarz Nicolas Schmit zapewnił również dobrą równowagę dla tych państw członkowskich, w których wynagrodzenia są ustalane w drodze rokowań zbiorowych. Musimy dopilnować tego, aby praktyki krajowe, które okazały się sukcesem w zakresie praw pracowników, nie zostały w żaden sposób naruszone, a jednocześnie powinniśmy skorzystać z tej okazji, aby wzmocnić dialog społeczny oraz rolę związków zawodowych w naszych społeczeństwach.

Agnes Jongerius, rzeczniczka Grupy S&D do spraw społecznych i zatrudnienia, powiedziała:

- Europa wchodzi na nową drogę. Akcent przesuwa się z konkurencji płacowej na konwergencję społeczną, w ramach której dąży się do wysokich standardów. Budujemy tamę, która ochroni pracowników przed presją na obniżkę wynagrodzeń. Jednocześnie zapewniamy pozytywny rozwój sytuacji w zakresie płac poprzez objęcie większej liczby pracowników układami zbiorowymi. Proponowana dyrektywa ustanawia kryteria, zgodnie z którymi należy przestrzegać ustawowych płac minimalnych.

- Będziemy walczyć o zagwarantowanie, aby pracownicy zarabiali co najmniej 60% mediany wynagrodzenia i 50% średniego wynagrodzenia tam, gdzie istnieją ustawowe płace minimalne. Dzięki temu pracownicy zyskają większą pewność. Po pierwsze, w odniesieniu do państw członkowskich, które będą musiały zapewnić w zamówieniach publicznych, by były wypłacane płace minimalne i wynagrodzenia negocjowane w układzie zbiorowym. Po drugie, kiedy pracownicy będą mieli prawo do odszkodowania, a po trzecie, kiedy trzeba będzie podjąć środki przeciwko rozpadowi związków zawodowych. Od tego zaczyna się zmiana społeczna!

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARCÍA PÉREZ Iratxe

Przewodniczący / Przewodnicząca
Hiszpania
JONGERIUS Agnes

JONGERIUS Agnes

Head of delegation
Koordynator
Holandia

Kontakt dla prasy

Tuttlies Utta
Head of Department

TUTTLIES Utta

Niemcy
Martin De La Torre Victoria
President's spokesperson

MARTIN DE LA TORRE Victoria

Hiszpania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Postępowcy rozpoczynają tydzień wydarzeń, aby zaapelować do UE o zapewnienie mieszkań dla wszystkich

Komunikat prasowy

Każdy zasługuje na miejsce, które można nazwać domem - mówi Grupa S&D, dążąc do zapewnienia godnych i przystępnych cenowo mieszkań dla wszystkich

Komunikat prasowy

Głosowanie w sprawie prawa do bycia offline jest sprawdzianem gotowości konserwatystów do dostosowania praw pracowników do ery cyfrowej