Podziel się:

Dzisiaj wczesnym rankiem organy zarządzające UE osiągnęły od dawna oczekiwane porozumienie w sprawie nowego pakietu mobilności. Bezpieczniejsze drogi, koniec wyzysku pracowników transportu oraz surowsze kontrole przedsiębiorstw, to tylko niektóre z osiągnięć naszego zespołu negocjacyjnego na tym etapie.

Ismail Ertug, rzecznik Grupy S&D ds. transportu powiedział:

- Po prawie trzech latach byliśmy w stanie wypracować zrównoważone podejście, które zapewni europejskiemu sektorowi transportu nowe i możliwe do wyegzekwowania przepisy. Dzięki nowym przepisom zagwarantujemy równe szanse i będziemy w stanie skutecznie walczyć z dumpingiem socjalnym i przedsiębiorstwami działającymi na zasadzie skrzynki pocztowej. Stanie się tak zwłaszcza dzięki wyraźnemu powiązaniu używanego pojazdu z państwem członkowskim pochodzenia. 

Johan Danielsson, koordynator Grupy S&D ds. transportu powiedział:

- To historyczne wydarzenie. Po dekadzie negocjacji i politycznych deklaracji, w końcu udało nam się uzgodnić nowe przepisy dla europejskiego rynku transportu drogowego. To początek bezpieczniejszych dróg i koniec rabunkowego wyzysku pracowników.

Vera Tax, negocjatorka Grupy S&D ds. okresów prowadzenia pojazdu i odpoczynku powiedziała:

- Po trudnych, całonocnych negocjacjach osiągnięty został dziś przełom w kwestii pakietu mobilności. Grupie S&D udało się wytrzymać ogromną presję, wywieraną przez Radę w celu uelastycznienia okresów prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców. Nowe przepisy zapewnią dobre warunki pracy wszystkim europejskim kierowcom oraz bezpieczeństwo na europejskich drogach.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail

ERTUG Ismail

Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Niemcy
DANIELSSON Johan

DANIELSSON Johan

Koordynator
Szwecja
TAX Vera

TAX Vera

Członek
Holandia

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Będziemy walczyć o zrównoważoną, odpowiedzialną i zieloną przyszłość baterii; nowe rozporządzenie wyznacza pozytywną drogę rozwoju dla Europy

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Mobilność musi się zmienić. Inteligentna strategia Komisji to krok naprzód, ale może być ona bardziej ambitna

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Pakiet dotyczący mobilności stał się wreszcie rzeczywistością. Ustanawia on bardziej humanitarny, sprawiedliwy i bezpieczny sektor transportu