Podziel się:

Prawo do odłączenia się pozwala pracownikom na powstrzymanie się od podjęcia zadań i czynności związanych z pracą oraz od komunikacji elektronicznej, takiej jak rozmowy telefoniczne, e-maile i inne wiadomości, poza czasem pracy, w tym w okresach odpoczynku, urzędowych i dorocznych świąt, urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego oraz innych rodzajów urlopów bez negatywnych konsekwencji.

Read more here on Social Rights

Kontakt dla prasy

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Niemcy

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Grupa S&D apeluje do Komisji, aby traktowała osoby pracujące za pośrednictwem platform internetowych jako pracowników i aby odwróciła ciężar dowodu

Komunikat prasowy

Aby położyć kres skandalowi w postaci „ubogich pracujących”, niezbędne są godziwe płace minimalne i sprawiedliwe warunki pracy

Komunikat prasowy

Walka z ubóstwem wśród dzieci: Grupa S&D osiągnęła porozumienie polityczne z rządami UE w sprawie finansowania gwarancji dla dzieci