Podziel się:

W odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej w sprawie nowych przepisów w dziedzinie sztucznej inteligencji (SI), Socjaliści i Demokraci domagają się przyjęcia przepisów, które będą co najmniej równie przełomowe, jak rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

Chociaż obecny wniosek to dobry początek, Grupa S&D będzie ciężko pracować nad tym, aby bronić praw podstawowych, a w szczególności prawa do prywatności, jeśli chodzi o rozpoznawanie twarzy w przestrzeni publicznej.

Eurodeputowany Ismail Ertug, wiceprzewodniczący Grupy S&D, odpowiedzialny za cyfryzację, powiedział:

- SI jest kluczową technologią, która zrewolucjonizuje sektor mobilności. Chodzi m. in. o autonomiczne pojazdy, optymalizację systemu kolejowego w czasie rzeczywistym lub planowanie zapotrzebowania na paliwo; potrzebujemy sztucznej inteligencji, aby zarządzać przejściem na bezpieczną, przyjazną dla środowiska mobilność. Zmniejszy ona ruch uliczny, liczbę wypadków i zanieczyszczenie.

- Komisja Europejska odniosła się do rosnącego znaczenia SI, definiując jej zastosowania, pociągające za sobą wysokie ryzyko. Wyraźna kontrola i odpowiedzialność pomogą konsumentom zdobyć zaufanie do wykorzystywania sztucznej inteligencji i zharmonizują przepisy dotyczące jej wdrażania na rynku europejskim. We wniosku brakuje zakazu jej szkodliwego wykorzystywania do celów wojskowych oraz do biometrycznego rozpoznawania twarzy. Technologia SI nigdy nie powinna naruszać praw obywateli do prywatności, zwłaszcza jeśli chodzi o przepisy dotyczące rozpoznawania twarzy. Sztuczna inteligencja nigdy nie powinna prowadzić do masowej inwigilacji lub dyskryminacji; musimy zakazać wszelkich jej zastosowań, które mogłyby do tego doprowadzić. Musimy zaprzestać korzystania z systemów rozpoznawania twarzy dopóty, dopóki nie będziemy pewni, że będą one w pełni zgodne ze standardami dotyczącymi praw podstawowych. Jeśli chcemy, aby rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji stało się kolejnym europejskim sukcesem, takim jak RODO, potrzebujemy jasnych przepisów, które będą działać dla dobra wszystkich.

Eurodeputowana Christel Schaldemose, rzeczniczka Grupy S&D ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, powiedziała:

- Sztuczna inteligencja ma niewątpliwie olbrzymi potencjał i jest jedną z najbardziej obiecujących i strategicznych technologii naszej przyszłości. Aby jednak uwolnić jej potencjał, musimy mieć na względzie dobro ludzi. Innowacje i wzrost gospodarczy muszą iść w parze z godną zaufania i ukierunkowaną na człowieka sztuczną inteligencją. Dlatego też nowe rozporządzenie musi zapewnić przejrzyste i etyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji, uwzględnienie zasady ostrożności oraz zakaz stosowania szkodliwych i dyskryminujących praktyk. Uważam, że wniosek Komisji stanowi dobry punkt wyjścia, ale należy zrobić więcej, aby chronić konsumentów, zapewnić jego wiarygodność i uczynić z technologii sztucznej inteligencji narzędzie, które może pomóc w stworzeniu europejskiego, społecznie sprawiedliwego i postępowego społeczeństwa.

Eurodeputowany Tiemo Wölken, rzecznik Grupy S&D do spraw prawnych, powiedział:

- Sztuczna inteligencja rodzi wiele złożonych, nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, ochroną, godnością człowieka i prawem do prywatności. W październiku ubiegłego roku przewodziliśmy Parlamentowi w przedstawieniu przełomowych wniosków dotyczących solidnych i przyszłościowych ram etycznych dla sztucznej inteligencji w Europie. Wezwaliśmy do wprowadzenia nowych przepisów i zasad, które zagwarantują, że sztuczna inteligencja i robotyka będą nie tylko zorientowane na człowieka i tworzone przez człowieka, ale także zapewnią, że ich stosowanie będzie bezpieczne, przejrzyste i rozliczalne. Z przyjemnością potwierdzam, że na pierwszy rzut oka dzisiejsze wnioski Komisji podzielają większość naszych poglądów na temat etyki. Jednak w przyszłości potrzebujemy przepisów, które będą lepiej odzwierciedlać rzeczywistość w kwestii tego, że sztuczna inteligencja wpływa nie tylko na konsumentów, ale także na obywateli i całe społeczeństwo; w tym w przypadku chodzi o jej stosowanie przez władze publiczne. Aby ludzie mogli czerpać korzyści z ogromnego potencjału nowych technologii, muszą oni ostatecznie w pełni ufać SI i mieć całkowitą pewność co do wszystkich aspektów sztucznej inteligencji.

Eurodeputowany Ibán García del Blanco, koordynator Grupy S&D w komisji AIDA, powiedział:

- Podczas gdy sztuczna inteligencja jest coraz bardziej obecna w naszym codziennym życiu, potrzebujemy jasnych przepisów w Europie, aby zapewnić ukierunkowaną na człowieka, godną zaufania i etyczną sztuczną inteligencję, promując jednocześnie sprawiedliwość społeczną i sprawiedliwą transformację naszej gospodarki. Przepisy te powinny regulować jakąkolwiek sztuczną inteligencję, która może mieć wpływ na obywateli UE.

- Europejskie przepisy dotyczące SI muszą wzmocnić nasze zasady społeczne i demokratyczne z poszanowaniem praw podstawowych, takich jak prawo do prywatności i niedyskryminacja. Zasady etyczne dotyczące SI powinny być stosowane przez cały cykl życia SI począwszy od jej projektu, umożliwiając ludzką autonomię i nadzór ze strony człowieka, zapewniając bezpieczeństwo i przejrzystość oraz sprawne zarządzanie systemami poprzez uwzględnienie najwyższych dostępnych standardów.

- Szczególną uwagę zwrócimy na prawo do prywatności, a algorytmy nie powinny zawierać jakiejkolwiek dyskryminacji ani uprzedzeń na żadnym etapie ich rozwoju, tak aby obywatele mogli być chronieni w związku z tymi technologiami. Technologie SI muszą służyć całemu społeczeństwu i przynosić korzyści ludziom jako obywatelom, użytkownikom, konsumentom i pracownikom. Musimy zapewnić demokratyczny dialog ze społeczeństwem obywatelskim, a partnerzy społeczni powinni zawsze odgrywać kluczową rolę w ich opracowywaniu, wdrażaniu i stosowaniu.

- Przed uzyskaniem zezwolenia dla stosowania tych technologii, powinien istnieć system oceny zgodności i certyfikacji UE, zapewniający ich zgodność z prawami podstawowymi i zasadami etycznymi lub zakaz ich stosowania, jeśli te zastosowania sztucznej inteligencji byłyby w jakikolwiek sposób niezgodne z prawami podstawowymi.

Zaangażowani europosłowie

ERTUG Ismail
ERTUG Ismail
Wiceprzewodniczący
Niemcy
GARCÍA DEL BLANCO Ibán
GARCÍA DEL BLANCO Ibán
Koordynator
Hiszpania
SCHALDEMOSE Christel
SCHALDEMOSE Christel
Przewodnicząca delegacji
Koordynatorka
Dania
WÖLKEN Tiemo
WÖLKEN Tiemo
Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Macphee Ewan
MACPHEE Ewan
Rzecznik prasowy
Wielka Brytania
Chiru Dana
CHIRU Dana
Assistant
Rumunia

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Komisja musi wreszcie wyciągnąć wnioski ze swoich błędów w zakresie transferu danych
Komunikat prasowy
Ludzie zawsze będą w centrum jednolitego rynku cyfrowego - mówi Grupa S&D
Komunikat prasowy
Grupa S&D wzywa UE do nasilenia walki ze szkodami w środowisku i ekobójstwem