Podziel się:

Aby uczcić Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021, Grupa S&D zorganizowała dwudniowe wydarzenie internetowe: Covid-19: Walka z nowymi wyzwaniami dla równości płci, zorganizowane w ramach szóstego Forum Postępowej Młodzieży, we współpracy z naszymi partnerami z PES Women (organizacja kobieca PES), FEPS, FES, YES i EWL.

Po czwartkowym dniu warsztatów dla młodych ludzi, eurodeputowani z Grupy S&D, zajmujący się kwestiami równości płci i komisarz UE ds. równości, Helena Dalli, debatowali dziś na temat tego, w jaki sposób należy walczyć z negatywnym wpływem kryzysu Covid-19 na kobiety i lepiej budować z powrotem równość płci.

Grupa S&D alarmuje: rok od początku pandemii mamy coraz więcej dowodów wskazujących na to, że kryzys, związany z pandemią Covid-19 grozi tym, że zagrożone zostaną dekady korzyści osiągniętych w zakresie równości płci, ponieważ kobiety wycofują się z rynku pracy, a tradycyjne role płci ulegają wzmocnieniu. Kobiety są bardziej dotknięte wybuchem i skutkami pandemii Covid-19 niż mężczyźni, nawet bardziej niż w przypadku kryzysu finansowego z 2008 roku, ponieważ tym razem dotyczy to szczególnie niepewnej pracy i sektorów, w których kobiety stanowią większość*.

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García Pérez, mówiąc o równości płci i Międzynarodowym Dniu Kobiet 2021, powiedziała:

- W tym roku Dzień Kobiet jest inny. Kryzys jedynie pogorszył sytuację kobiet wykonujących niepewną, niskopłatną pracę lub pracę w niepełnym wymiarze godzin. Doświadczenia płynące z poprzednich kryzysów pokazują, że odbudowa zatrudnienia kobiet jest o wiele trudniejsza niż mężczyzn. Nasileniu uległa również przemoc ze względu na płeć, ponieważ podczas lockdownu kobiety zostały zmuszone do pozostania w domu ze swoimi oprawcami, a pandemia ograniczyła także dostęp ofiar do usług wsparcia.

- Dlatego też bardzo ważne jest, aby wszystkie środki i plany odbudowy uwzględniały perspektywę płci. Musimy zagwarantować inwestycje, aby pobudzić tworzenie nowych miejsc pracy, zmniejszyć różnice w wynagrodzeniach, zapobiegać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz wzmocnić usługi opiekuńcze dla dzieci i innych osób niesamodzielnych, tak aby więcej kobiet mogło wykonywać płatną pracę.

- Jako Grupa S&D zapewniliśmy, że krajowe plany odbudowy i odporności, które państwa członkowskie powinny przedłożyć, będą musiały zawierać wyjaśnienie, w jaki sposób oczekuje się, że środki określone w planach przyczynią się do wzmocnienia równości płci i równych szans dla wszystkich, a także do uwzględnienia tych kwestii wśród wyznaczonych celów.

Rzeczniczka Grupy S&D ds. praw kobiet i równości płci, eurodeputowana Maria Noichl, powiedziała:

- Podczas tej globalnej pandemii nie możemy w szczególności odkładać na później kwestii równości płci. Ten rok pokazał, że kobiety przewodzą walce z pandemią, pracując jako pracownice służby zdrowia i wykonując inne niezbędne prace w takich sektorach jak handel detaliczny, edukacja i opieka nad dziećmi i innymi osobami niesamodzielnymi. Nie można o tym później zapominać. Pandemia i jej konsekwencje gospodarcze muszą uwzględniać wymiar płci, aby Europa znów stanęła na nogi. Nie możemy po prostu wspominać o tym jedynie raz w roku przy okazji Dnia Kobiet i ignorować przez resztę roku.

- Wczoraj był dobry dzień dla kobiet, ponieważ Komisja Europejska zaproponowała wreszcie dyrektywę wprowadzającą środki w zakresie przejrzystości wynagrodzeń; jest to pierwszy i niezbędny krok w celu zlikwidowania dyskryminujących różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Ale to dopiero początek. Wzywamy do wprowadzenia sprawiedliwych płac minimalnych w całej UE, szybkiego wznowienia prac i przyjęcia dyrektywy w sprawie kobiet w zarządach, a także tak zwanej dyrektywy antydyskryminacyjnej oraz ratyfikacji konwencji stambulskiej w celu wyeliminowania przemocy wobec kobiet. Ponieważ sprawiedliwość, demokracja i równość nie mogą istnieć bez prawdziwie równych praw kobiet i mężczyzn.

Uwagi dla wydawców:

Według ONZ Kobiety, w latach 2019 - 2021 wskaźnik ubóstwa kobiet miał spaść o 2,7%, ale obecnie prognozy wskazują na jego wzrost o 9,1% z powodu pandemii i jej skutków.

* Dane Eurostatu pokazują, że w okresie od kwietnia do września 2020 roku pracę straciło więcej kobiet niż mężczyzn; stopa bezrobocia wśród kobiet wzrosła z 6,9% do 7,9%, a wśród mężczyzn z 6,5% do 7,1%. Pandemia zmusiła również więcej kobiet niż mężczyzn do braku aktywności zawodowej (co w praktyce oznacza, że ​​wypadły one z rynku pracy). Szacuje się, że od marca ubiegłego roku pracę straciło 4,2 mln pracowników tymczasowych i 1,6 mln pracowników, zatrudnionych w Europie w niepełnym wymiarze czasu pracy, z których większość stanowiły kobiety.

Sektory, które najbardziej ucierpiały na skutek pandemii, to także sektory silnie sfeminizowane i charakteryzujące się wysokim udziałem pracy o niepewnym charakterze, a nawet pracy nierejestrowanej, w tym usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne, a także usługi artystyczne i rozrywkowe. Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) oszacował, że w sektorze usług związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych utracono 1,8 miliona miejsc pracy; około miliona tych miejsc pracy zajmowały kobiety.

W wydarzeniu tym uczestniczyli eurodeputowani S&D: Heléne Fritzon, wiceprzewodnicząca Grupy S&D, Evelyn Regner, przewodnicząca komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM), Marc Angel, współprzewodniczący Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. LGBTI, Robert Biedroń, wiceprzewodniczący Komisji FEMM, Maria Noichl i Maria-Manuel Leitão Marques. W dyskusji wzięła również udział przewodnicząca PES Women, Zita Gurmai.

Nagranie z naszego wydarzenia można obejrzeć tutaj: Covid-19: Walka z nowymi wyzwaniami dla równości płci

Link do filmu wideo: 8 Marca 2021 - Międzynarodowy Dzień Kobiet - YouTube

 

Zaangażowani europosłowie

GARCÍA PÉREZ Iratxe
GARCÍA PÉREZ Iratxe
Przewodnicząca
Hiszpania
FRITZON Heléne
FRITZON Heléne
Przewodnicząca delegacji
Wiceprzewodnicząca
Szwecja
NOICHL Maria
NOICHL Maria
Koordynatorka
Niemcy
ANGEL Marc
ANGEL Marc
Członek
Luksemburg
BIEDROŃ Robert
BIEDROŃ Robert
Przewodniczący delegacji
Członek
Polska
LEITÃO MARQUES Maria Manuel
LEITÃO MARQUES Maria Manuel
Członkini
Portugalia
REGNER Evelyn
REGNER Evelyn
Członkini
Austria

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Rzeczniczka prasowa
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Grupa S&D przyjmuje z zadowoleniem pakiet klimatyczny „Fit for 55”: Będziemy pracować nad tym, aby ta kluczowa transformacja była sprawiedliwa i zrównoważona pod względem społecznym
Komunikat prasowy
Grupa S&D wzywa Komisję do ochrony osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych przy pomocy unijnych przepisów
Komunikat prasowy
Grupa S&D wzywa Komisję i Radę do podjęcia działań w obronie osób LGBTI w Europie i ochrony ich praw