Podziel się:

Przed głosowaniem plenarnym w przyszłym tygodniu Socjaliści i Demokraci omówili dziś swoje stanowisko w sprawie zrównoważonego jednolitego rynku dla konsumentów i przedsiębiorstw. W stanowisku tym wzywają Komisję do przedstawienia ambitnych wniosków legislacyjnych, niezbędnych do dostosowania jednolitego rynku do wyzwań związanych z klimatem i degradacją środowiska oraz opisują, dlaczego jest to kwestia społeczna.

W przeciwieństwie do konserwatystów i liberałów, Grupa S&D wzywa do wprowadzenia skutecznego zakazu praktyk przedwczesnego starzenia się, które mają na celu skrócenie żywotności produktów. Nalegają oni również na obowiązkowe etykietowanie - a nie tylko dobrowolne, jak chce EPL - dotyczące trwałości i możliwości naprawy produktów, tak aby konsumenci mogli podejmować świadome decyzje zakupowe, a sektor ponownego użycia został wzmocniony.

Grupa S&D naciska ponadto na rozwiązanie problemu w postaci niszczenia niesprzedanych towarów i wzywa do reformy jednolitego rynku, która będzie promować zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji, chroniąc jednocześnie wysoki poziom praw pracowniczych, a równocześnie przynosząc korzyści całemu społeczeństwu.

Eurodeputowana Biljana Borzan, wiceprzewodnicząca Grupy S&D ds. ochrony konsumentów, powiedziała:

- Zrównoważony jednolity rynek jest w centrum dyskusji naszej Grupy politycznej; utrzymanie go w tym miejscu jest kwestią społeczną. Musimy zagwarantować, by „ekologizacja” nie była zarezerwowana dla zamożnych i uprzywilejowanych. W centrum uwagi powinny znaleźć się dłuższe okresy użytkowania produktów, dostosowanie gwarancji prawnych i handlowych oraz regulacja zjawisk, takich jak „szybka moda”, a także niszczenie niesprzedanych produktów. Tylko to sprawi, że Zielony Ład nie pozostanie pustą obietnicą.

- Wzywamy do wprowadzenia zakazu przedwczesnego starzenia się produktów oraz obowiązkowego etykietowania ich oczekiwanej trwałości i możliwości naprawy. Obywatele powinni wiedzieć, na co wydają pieniądze. Biorąc pod uwagę fakt, że 77% obywateli wolałoby naprawić dany produkt, a nie kupować nowy produkt, wzywamy Komisję do wprowadzenia silnego prawa do naprawy dla konsumentów w postaci dostępności części zamiennych za rozsądną cenę.

Eurodeputowana Christel Schaldemose, rzeczniczka Grupy S&D ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, powiedziała:

- Pilnie potrzebne są konkretne działania, aby walczyć z zaburzeniami naszego klimatu. Chcemy osiągnąć sprawiedliwą transformację, dzięki której grupy o niskich i średnich dochodach nie będą musiały ponosić największych obciążeń i mieć do czynienia ze wzrostem kosztów utrzymania. Musimy zmienić sposób, w jaki produkujemy i konsumujemy, aby chronić naszych obywateli i środowisko oraz osiągnąć bardziej zrównoważony wzrost gospodarczy. Wszystkie produkty, w tym towary importowane do Unii, muszą spełniać jak najwyższe standardy w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia ludzi i praw człowieka w całym łańcuchu wartości.

- Zielona transformacja nie polega jedynie na wyznaczeniu celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale na dostarczeniu rozwiązań, które doprowadzą nas do realizacji tych celów w istotny sposób. W stanowisku tym nasza Grupa przedstawiła konkretne sugestie dotyczące wytyczenia drogi prowadzącej do zrównoważonego jednolitego rynku.

Uwaga dla wydawców:

Debatę plenarną i głosowanie w tej sprawie zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada.

Zaangażowani europosłowie

BORZAN Biljana
BORZAN Biljana
Head of delegation
Wiceprzewodniczący / Wiceprzewodnicząca
Chorwacja
SCHALDEMOSE Christel
SCHALDEMOSE Christel
Head of delegation
Koordynator
Dania

Kontakt dla prasy

Czerny-grimm Inga
CZERNY-GRIMM Inga
Press Officer
Polska

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy
Od Göteborga do Porto: Socjaliści wytyczają drogę do bardziej sprawiedliwej Europy
Komunikat prasowy
Grupa S&D: Szczepionka jest dobrem publicznym, a Komisja powinna znieść wszelkie bariery związane z prawami własności intelektualnej
Komunikat prasowy
Grupa S&D chce wypełnić lukę między regionami Europy dzięki zrównoważonej i inteligentnej mobilności