Podziel się:

Eurodeputowani z Grupy S&D w Komisji Prawnej i Komisji Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego wyrazili swoje żądania, dotyczące bezpieczniejszego Internetu dla użytkowników, przed długo oczekiwaną prezentacją nowej dyrektywy o usługach cyfrowych przez Komisję Europejską. Głównym celem tych przepisów musi być zapewnienie tego samego rodzaju ochrony tak w trybie online, jak i offline. Ponadto Grupa S&D zwraca się do zagranicznych firm, mających siedzibę za granicą, takich jak Amazon, o pełne przestrzeganie europejskich przepisów w zakresie ochrony konsumentów.

Alex Agius Saliba, negocjator Grupy S&D ds. dyrektywy o usługach cyfrowych, powiedział:

- Żyjemy w świecie cyfrowym, w którym usługi cyfrowe stały się nowymi narzędziami naszych czasów. Ich znaczenie dla naszego życia społecznego i gospodarczego będzie wciąż rosło, dlatego też musimy nadążać za tymi nowymi realiami, tworząc środowisko cyfrowe oparte na zaufaniu, wyborze i wysokim poziomie ochrony wszystkich konsumentów, obywateli i MŚP. Po raz pierwszy wprowadzamy na szczeblu UE nowe koncepcje, takie jak podejście „Poznaj swojego klienta biznesowego”, przepisy ex ante dla sektorów cyfrowych, szczególne obowiązki rynków internetowych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa naszym konsumentom, surowsze przepisy dotyczące mechanizmów reklamy ukierunkowanej i sztucznej inteligencji oraz zakres, który obejmie również firmy mające siedzibę poza UE. Niniejsze sprawozdanie stanowi bardzo potrzebny krok w kierunku ulepszenia usług cyfrowych oraz zapewnienia naszym obywatelom i konsumentom lepszego i bezpieczniejszego środowiska cyfrowego.

Christel Schaldemose, rzeczniczka Grupy S&D ds. rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów, powiedziała:

- Firmy zagraniczne, które świadczą usługi dla europejskich konsumentów, muszą przestrzegać tych samych przepisów, co firmy działające na terenie UE. Obecnie tak nie jest, dlatego też przyszłe przepisy muszą rozwiązać tę kwestię.

- Dzięki dzisiejszemu głosowaniu stawiamy pierwsze kroki w tym kierunku, a także uwzględniamy szereg innych inicjatyw, mających na celu zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego i ochronę konsumenta.

- Wprowadziliśmy podejście „Poznaj swojego klienta biznesowego”, aby ograniczyć nielegalne treści w Internecie. Zaproponowaliśmy nowe ramy dla relacji pomiędzy platformami i konsumentami. Ramy te mają na celu zapewnienie konsumentom przejrzystości poprzez zobowiązanie do ujawnienia tożsamości reklamodawców. Sprawozdanie stwierdza również, że konsument powinien mieć domyślną opcję braku śledzenia lub mikrotargetowania przez reklamodawców online.

Tiemo Wölken, koordynator Grupy S&D do spraw prawnych i sprawozdawca PE, powiedział:

- Wraz z codzienną ewolucją usług cyfrowych, przepisy, które mają zapewnić sprawiedliwość w sferze cyfrowej i poszanowanie praw podstawowych, również wymagają aktualizacji. Platformy internetowe potrzebują jasnych przepisów i standardów proceduralnych, dotyczących sposobu postępowania z treściami. Grupa S&D nie chce powierzać prywatnym firmom nadzorowania Internetu, ale domaga się przejrzystego systemu powiadomień i działań, który zapewni platformom jasność prawną i zagwarantuje użytkownikom ich prawa podstawowe.

- Dla Grupy S&D ważne jest, aby prawo obowiązywało w pełni w świecie cyfrowym, zarówno w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jak i w zakresie egzekwowania prawa. Na przykład po usunięciu danej treści chcemy mieć pewność, że użytkownicy będą mogli dochodzić prawnego zadośćuczynienia za pośrednictwem uczciwych i niezależnych organów rozstrzygających spory w państwach członkowskich. Kiedy usługi internetowe nie będą zgodne z przepisami, chcemy mieć pewność, że istnieć będzie taki organ, jak Europejska Agencja, która będzie miała dostateczne kompetencje, aby wyegzekwować przepisy, na przykład w postaci grzywny.

- Przepisy dotyczące zarządzania treścią mogą również pomóc ograniczyć wirusowe rozprzestrzenianie się mowy nienawiści i dezinformacji. Chcemy, aby użytkownicy mieli kontrolę nad treściami, jakie widzą, zamiast pozostawiać ich na łasce nastawionych na zysk algorytmów, które nadają priorytet treściom przyciągającym uwagę. Najlepszą walką ze szkodliwymi treściami nie jest cenzura, ale zapewnienie użytkownikom kontroli nad tym, jakie treści są im pokazywane.

Zaangażowani europosłowie

AGIUS SALIBA Alex

AGIUS SALIBA Alex

Koordynator
Malta
SCHALDEMOSE Christel

SCHALDEMOSE Christel

Head of delegation
Koordynator
Dania
WÖLKEN Tiemo

WÖLKEN Tiemo

Koordynator
Niemcy

Kontakt dla prasy

Chiru Dana

CHIRU Dana

Press Officer
Rumunia
Macphee Ewan

MACPHEE Ewan

Press Officer
Wielka Brytania

Powiązane wiadomości

Komunikat prasowy

Mamy strategię w zakresie danych, która działa dla ludzi - mówi Grupa S&D

Komunikat prasowy

Grupa S&D: Czas działać! Komisja musi bez dalszej zwłoki zastosować mechanizm warunkowości w zakresie praworządności

Komunikat prasowy

Grupa S&D popiera wniosek w sprawie europejskich cyfrowych zielonych certyfikatów, ale należy zagwarantować ochronę danych, zdrowie publiczne i swobodny przepływ osób